Graanoogstpotentieel in Duitsland licht groter

13-03-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Jan Willem van Vliet
Foto: Jan Willem van Vliet

De graanteelt in Duitsland heeft dit jaar een oogstpotentieel van 45,2 miljoen ton.

Dit is in lijn met het meerjarig gemiddelde en krap 2% meer dan vorig jaar. Zo luidt de eerste op 13 maart gepubliceerde oogstprognose van het Deutsche Raiffeisenverband (DRV). Voor de tarwe betekent dat een volume van 22,8 miljoen, wat uiteindelijk apart bekeken wel iets minder is dan vorig jaar, omdat ruim 6% minder is ingezaaid. Met name in het Noordoosten en Oosten konden in het najaar door een overmaat aan neerslag nogal wat percelen niet meer op tijd worden bewerkt.

Herstel grondwaterpeil

Het zomertarweareaal zal daardoor wel wat groter uitpakken, maar het zaaien wordt momenteel door de regen ook vertraagd, rapporteert de belangenorganisatie van het coöperatieve landbouwbedrijfsleven. Als de regen aanhoudt, zullen waarschijnlijk veel akkerbouwers uitwijken naar (korrel-)mais. Het grondwaterpeil heeft zich over het algemeen hersteld, maar dat geldt niet voor het oosten van het land.

De wintergerst heeft een oogstpotentieel van 9,8 miljoen ton: nauwelijks (0,2%) meer dan vorig jaar, omdat 1% minder is ingezaaid. Duidelijke groei ten opzichte van afgelopen jaar is te zien bij de koolzaadteelt. De oogst wordt momenteel geraamd op 3,4 miljoen ton: een plus van een kleine 22%.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur
Meer over


Beheer