Graanprijzen houden niveau goed vast

Er heeft wat druk gestaan op de prijzen van mais en tarwe, zowel in de directe handel als op de termijnmarkt. In de afgelopen week zakten ze niet verder. De vooruitzichten zijn ook niet slecht, zeker nu China veel mais blijft vragen.

Weersomstandigheden blijven zorgen baren, ondanks enige neerslag in zowel Rusland als de Verenigde Staten. In Noord- en Zuid-Amerika is het te droog en in Europa zijn de temperaturen te hoog voor de tijd van het jaar. Inzaaien van de wintertarwe en wintergerst is in Frankrijk verder gevorderd dan vorig jaar rond deze tijd. Marktbureau Agritel wijst er wel op dat men in Frankrijk destijds veel overlast had van regen. Inzaai van de wintertarwe ligt rond het vijfjarig gemiddelde.

Mais- en tarweprijzen termijnmarkten

De termijnmarkt in Parijs moest in de laatste oktoberweek wat terugval in de prijzen van tarwe en mais noteren. In de afgelopen week is die vrijwel geheel goedgemaakt. Met kleine stapjes steeg de prijs voor het eerstaflopende mais contract (januari 2021) naar een € 3,50 hoger niveau. Tarwe scoorde afgelopen vrijdag € 208,75 voor het decembercontract. Dat is een plus van € 3 in een week tijd. Op de termijnmarkt in Chicago bleef het herstel van de mais- en tarweprijzen bescheiden. Hier begon de markt op maandag 9 november ook weer enigszins in mineur. De tarweprijs bleef in Chicago wat hangen, hiervoor zette de daling van de voorgaande week niet door. De termijnmarkt was eind vorige week op alle fronten kalm, in afwachting van de uitkomst van de presidentsverkiezing.

Als goede steun voor de maisprijs geldt dat China veel blijft importeren. De Chinese ministerie van landbouw heeft aangegeven dat het land de laatste jaren een te kleine aanvoer van mais uit eigen productie heeft gehad, die is gecompenseerd met verkopen uit de staatsreserves. Sinds mei is dat een hoeveelheid van 57 miljoen ton geweest, meldt de dienst buitenland (FAS) van het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA. De komende maanden staan geen veilingen meer gepland. De prognose is dat China in het lopende seizoen 2020/’21 circa 22 miljoen ton mais importeert in plaats van de eerder begrote 7 miljoen ton, om de binnenlandse prijzen in de hand te kunnen houden en ook wat van de voorraden weer aan te vullen. Ook voor het seizoen erna wordt importgroei verwacht.

Chinese maisimport

De Verenigde Staten zullen in een substantieel deel van deze behoefte voorzien. China heeft daar 10 miljoen ton vastgelegd, waarvan pas 2 miljoen ton is geleverd. Ook Oekraïne moet in staat worden geacht veel te verschepen naar China. Dat zal nog wel even duren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt dat in Oekraïne de binnenlandse prijzen van mais erg hoog zijn. Producenten bepleiten een exportstop. De mais van 75% van het areaal is binnen. De hectare-opbrengsten vallen tegen.

In het Wasde-rapport over de stand van zaken op de agrarische (wereld)markten dat USDA dinsdagavond 10 november publiceert, komen de cijfers over de Chinese maisimport ongetwijfeld terug, in de handel zijn ze al wel van invloed. Van belang is of USDA blijft uitgaan van de officieel nog geldende Chinese quota met betrekking tot de importtarieven.

Ontwikkelingen bij de wisselkoersen hebben invloed op de graanprijzen. Zo zijn de Russische roebel en de Braziliaanse real in oktober verder in waarde gedaald. De dollar ging nogal op en neer. Voor de Chinese importeurs van onder andere mais is het een stimulans dat de Chinese yuan de afgelopen maanden juist duurder is geworden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.