Graanraad IGC doet kleine mutaties in prognose

24-06 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De Internationale graanraad IGC heeft maar weinig veranderd aan de graanprognose ten opzichte van vorige maand.

De maisproductie valt volgens de IGC hoger uit dan de inschatting van mei, maar verder ziet de raad weinig noodzaak tot aanpassingen. De maisprognose is verhoogd naar een wereldwijde productie van 1.190 miljoen ton. Dat komt neer op een verhoging van 6 miljoen ton ten opzichte van de raming in mei. Belangrijkste reden is een bijstelling van de productie in Oekraïne omdat het maisareaal volgens de nieuwe inschatting tot hoger uitvalt.

Consumptie van mais

De graanraad denkt dat de consumptie van mais ook wat groter uit zal vallen dan een maand geleden werd voorspeld. Hoewel het verbruik daarmee een fractie kleiner blijft dan het seizoen dat deze maand eindigt, valt de consumptie (1.204 miljoen ton) komend jaar wel zo’n 14 miljoen ton hoger uit dan de wereldwijde productie. Het gevolg hiervan is dat de eindvoorraden met een vergelijkbare hoeveelheid zullen afnemen tot 271 miljoen ton.

Tarwe

Bij de tarwe zijn de verschuivingen miniem. De wereldwijde productie wordt geraamd op 769 miljoen ton en de consumptie is fractioneel verlaagd naar 779 miljoen ton. Dit komt ten goede aan de eindvoorraden die toenemen tot 273 miljoen ton. Dat betekent dat de voorraden aan tarwe aan het eind van het jaar net een fractie groter zullen zijn dan die van tarwe.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur
Meer over


Beheer