Graanraad IGC verhoogt raming tarwe en gerst

22-09 | |
Maisoogst in de Amerikaanse staat Indiana in 2020. In de VS pakt de maisoogst volgens de huidige inschattingen ruim 50 miljoen ton lager uit dan vorig jaar. - Foto: Reuters
Maisoogst in de Amerikaanse staat Indiana in 2020. In de VS pakt de maisoogst volgens de huidige inschattingen ruim 50 miljoen ton lager uit dan vorig jaar. - Foto: Reuters

De internationale graanraad IGC heeft zijn verwachtingen voor de wereldwijde productie van tarwe en gerst flink verhoogd. De maisproductie is daarentegen verlaagd ten opzichte van de raming die een maand geleden werd gepubliceerd.

IGC mikt nu op een wereldwijde tarweproductie van 792 miljoen ton in het seizoen 2022-2023. Deze hoeveelheid is 14 miljoen ton groter dan de vorige raming. Vooral in Rusland, Canada en Australië wordt de oogst hoger ingeschat dan in augustus.

Een maand geleden ging het IGC er nog van uit dat het wereldwijde verbruik van de tarwe boven de productie zou uitsteken. Dat is nu niet langer het geval. De opbrengstraming komt nu 7 miljoen ton hoger uit dan de inschatting van de consumptie.

Het resultaat hiervan is dat het er naar uitziet dat de voorraden aan het eind van het seizoen met 11 miljoen ton toenemen. Dat betekent dat in tegenstelling tot eerdere verwachtingen de wereldwijde tarwevoorraden gaan toenemen in vergelijking met vorig seizoen. In de nieuwe publicatie gaat de graanraad uit van een eindvoorraad van 286 miljoen ton. Dat is toch wel wat meer dan dat we in de afgelopen tien jaar hebben gezien.

Mais: wereldwijde productie loopt terug

Bij mais wordt rekening gehouden met een verdere teruggang van de wereldwijde productie. Voorlopig wordt deze nu geraamd op 1.168 miljoen ton. Dat is 11 miljoen ton minder dan de raming in augustus. Vooral in de Verenigde Staten zijn de opbrengsten lager dan een maand geleden voorzien. Vergeleken met vorig seizoen pakt de maisoogst volgens de huidige inschattingen ruim 50 miljoen ton lager uit.

De geringere productie gaat gepaard met een kleinere afzet van mais naar het veevoer. Het gevolg voor de eindvoorraad blijft zodoende beperkt tot zo’n 3 miljoen ton, waarmee eind dit jaar nog zo’n 262 miljoen ton mais overblijft die als beginvoorraad van het volgende seizoen zal worden meegenomen.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Ramaker
John Ramaker Chef-redacteur


Beheer