Graslandkalender digitaal maken

28-03-2020 | Laatste update op 02-03 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Jan Willem van Vliet
Foto: Jan Willem van Vliet

Wat digitale managementtools betreft is ruwvoerwinning in de melkveehouderij een witte vlek. Er zijn weinig tools beschikbaar. Daar komt nu verandering in.

Voor kringlooplandbouw is er juist winst te boeken met meer en beter ruwvoer. De behoefte aan slimme applicaties, die daarbij helpen neemt dan ook toe. Op dit moment is de papieren graslandkalender echter nog altijd de beste manier om te plannen en te registreren en zo te sturen op de kwaliteit van het ruwvoer.

Gegevens graslandkalender analyseren

De informatie op de graslandgebruikskalender kan worden gebruikt om het management op het bedrijf te verbeteren. Dit kan door gegevens in de kalender zelf te analyseren, of de informatie te combineren met aanvullende gegevens. Door de graslandkalender digitaal te maken, kunnen gegevens uit de kalender makkelijker worden geanalyseerd en met andere data gecombineerd.

Lastig om een tool te ontwikkelen

Het ontwikkelen van zo’n tool is lastig. Wordt het een eenvoudige stand-alone registratie tool, die helpt om percelen in de hand te krijgen? Of richt je je op meer complexe gebruiken, zoals stripgrazen en precisiebemesting? Biedt een tool voldoende functionaliteit als de planning voor een bepaald perceel terug is te zien? Of moet je ook steeds in kunnen zien hoeveel kunstmest en drijfmest een bepaald perceel nog te gaan heeft?

Infrastructuur delen

Een interessante ontwikkelstrategie kan zijn om gebruik te maken van bestaande IT-infrastructuur. Bijvoorbeeld data-opslag en -beheer is kostbaar en specialistisch. Als je dat uitbesteed, dan hou je capaciteit over voor het bouwen van toepassingen. Bekeken vanuit een datacoöperatie zou je er dan voor kunnen kiezen om drie verschillende segmenten melkveehouders te bedienen met applicaties op maat.

Meer slimmere toepassingen

Op dit moment is de bereidheid om samen te werken en infrastructuur te delen nog niet heel groot in de landbouw. Voor opkomende initiatieven rond datacoöperaties is het echter de vraag of juist samenwerking en hergebruik hen niet gaat helpen om sneller tot meer slimmere toepassingen te komen. Op dit moment is de bereidheid om samen te werken en infrastructuur te delen nog niet heel groot in de landbouw. Voor opkomende initiatieven rond datacoöperaties is het echter de vraag of juist samenwerking en hergebruik hen niet gaat helpen om sneller tot meer slimmere toepassingen te komen.

Meer over


Beheer