GreenInclusive wil vezelhennepteelt in Nederland flink opschalen

06-08-2022 | |
Marthijs Roorda: “Vezelhennep is bij uitstek een natuurlijke grondstof dat past bij de transitie naar een meer biobased en circulaire economie.” - Foto: Mark Pasveer
Marthijs Roorda: “Vezelhennep is bij uitstek een natuurlijke grondstof dat past bij de transitie naar een meer biobased en circulaire economie.” - Foto: Mark Pasveer

GreenInclusive timmert aan de weg met de teelt van vezelhennep. Hun areaal van 5 hectare in 2020 is inmiddels uitgebreid naar 225 hectare. In 2023 moet dat 450 hectare worden. Vezelhennep heeft alles in zich om een belangrijk gewas te worden als leverancier van biobased grondstoffen. Afnemers moeten nog wel aan de producten wennen en het teeltsaldo moet omhoog.

Vezelhennep is goed voor de boer, goed voor de grond, goed voor het milieu, goed voor de werkgelegenheid en met de eindproducten kan langere tijd CO2 opgeslagen worden. Het bedrijf GreenInclusive in Drachten (Fr.) is een relatieve nieuwkomer in de sector. Het teelt nu op ruim 20 locaties in Friesland vezelhennep en laat dat verwerken tot natuurlijk isolatiemateriaal voor de bouw. Dat gebeurt nu nog in Duitsland, maar oprichter en algemeen directeur Marthijs Roorda wil op termijn een fabriek in Nederland voor de verwerking van de vezelhennep.

“In 2020 zijn we met GreenInclusive gestart. We telen in samenwerking met de agrarische sector vezelhennep en verwerken deze natuurlijke grondstoffen tot producten waar langdurig CO2 in vastgelegd wordt. Al deze bedrijven hebben gemeen dat ze zich inzetten voor een duurzame economie. We ontwikkelen, produceren en vermarkten duurzame en circulaire producten. Samen met partners willen we ketens sluiten en de transitie naar een circulaire economie versnellen. Met GreenInclusive willen we een natuurlijke waardeketen inrichten en nemen wij de rol van ketenregisseur op ons.”

Waarom juist vezelhennep?

“Vezelhennep is bij uitstek een natuurlijke grondstof dat past bij de transitie naar een meer biobased en circulaire economie. Dit natuurproduct kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het klimaat- en grondstoffenakkoord. Het grondstoffenakkoord bevat afspraken van de Rijksoverheid met andere partijen over maatregelen om de transitie naar de circulaire economie te versnellen, minder afhankelijk te worden van (fossiele) grondstoffen uit het buitenland en meer natuurlijke grondstoffen te gebruiken voor het produceren van eindproducten. Hennep kan een belangrijke bijdrage hieraan leveren. Het gewas neemt gedurende de groei grote hoeveelheden koolstof op en als je het op een juiste wijze verwerkt, dan kan dat voor een langere periode vastgelegd worden. Nog een voordeel van dit gewas is dat voor de teelt geen kunstmest en geen chemische gewasbescherming nodig is.”

We kunnen een stabiele opbrengst per ton garanderen

GreenInclusive neemt de rol van ketenregisseur op zich. Wat houdt dat concreet in?

“We regelen het hele proces vanaf de teelt tot en met de vermarkting van de eindproducten. We sluiten teeltcontracten af met telers, zaaien en oogsten het gewas, laten de hennep verwerken, ontwikkelen producten waarvoor de hennepvezel als grondstof gebruikt wordt en we zorgen voor de afzet van het eindproduct. Zo hebben we de hele keten in eigen hand. Dit heeft als voordeel dat we niet afhankelijk zijn van marktschommelingen. We kunnen hierdoor een stabiele opbrengst per ton garanderen.”

Tekst gaat door onder de foto

Isolatiemateriaal voor woningen gemaakt van vezelhennep. De carbon credits voor hennepteelt en vermeden CO2-uitstoot door het niet gebruiken van glas- en steenwol, kunnen telers straks extra inkomsten opleveren. - Foto: Mark Pasveer
Isolatiemateriaal voor woningen gemaakt van vezelhennep. De carbon credits voor hennepteelt en vermeden CO2-uitstoot door het niet gebruiken van glas- en steenwol, kunnen telers straks extra inkomsten opleveren. - Foto: Mark Pasveer

Welke producten worden van de hennep gemaakt?

“We gebruiken hennep als primaire grondstof voor het maken van natuurlijk isolatiemateriaal voor woningen. Bouwers kiezen nu nog vaak voor traditionele en minder duurzame materialen als steenwol of glaswol. Zeker nu traditionele grondstoffen duurder en schaarser worden, zien we dat de vraag naar natuurvezels groeit. Daarbij hebben de hennepvezels betere producteigenschappen dan de traditionele producten. Van de houtige delen maken we plaatmateriaal en/of leveren we aan bedrijven die er hennepbeton van maken.”

De vraag naar biobased bouwmaterialen neemt alsmaar toe

Is daar een markt voor?

“Zeker. Bedrijven, instellingen en overheden zien steeds meer de noodzaak om te verduurzamen. De vraag naar biobased bouwmaterialen neemt daardoor alsmaar toe. We zien dat de wereld aan het veranderen is. In de bouw bijvoorbeeld wordt nog veel traditioneel materiaal gebruikt zoals beton, glaswol of steenwol. Een groot deel hiervan is goed te vervangen door natuurlijke hennepvezel. Dat weten deze bedrijven ook en we zien dan ook dat de vraag groeiende is. Om dat verder te kunnen stimuleren, ontwikkelen we samen met overheden, bouwbedrijven en projectontwikkelaars alternatieve concepten. Dat is een heel grote markt.”

Wat levert dat voor een teler op?

“Als eerste bieden we telers een prijscontract, dat globaal, bij een gemiddelde vezelopbrengst neerkomt op zo’n € 1.400 per hectare, en dat is inclusief GLB-premies. Het enige dat een teler daarvoor moet doen is het land zaaiklaar leggen, wij verzorgen vervolgens het zaaien en de oogst. Hij heeft er dus bijna geen werk mee, is vooraf verzekerd van de prijs en loopt nauwelijks risico.”

Om telers een substantieel hoger bedrag te kunnen betalen, moeten we wel de hele keten beheersen

Is deze prijs hoog genoeg om te kunnen concurreren met een graansaldo?

“De graanprijs is nu wel erg hoog, maar dat kan volgend jaar zo maar weer anders zijn. Naast de fysieke opbrengst zijn we ook in een eindstadium om CO2-vastlegging in het gewas te certificeren. Doordat we de hele keten hebben aangesloten, kunnen we garanderen dat de koolstof in de vezels voor minimaal vijftig jaar vastgelegd wordt. De carbon credits die dat oplevert, komen ten goede aan de teler. Dat zal enkele honderden euro’s per hectare opleveren. Om telers een substantieel hoger bedrag te kunnen betalen, moeten we wel de hele keten beheersen. Het eindresultaat kunnen we dan eerlijk over de keten delen.”

Hoeveel hennep verwerkt GreenInclusive nu?

“We zijn in 2020 gestart met 5 hectare. Dit jaar zitten we op 225 hectare bij meer dan 20 telers verdeeld over de hele provincie Friesland. In 2023 willen we in areaal verdubbelen en dan geleidelijk doorgroeien. We verwerken de hennep nu samen met onze partner HempFlax in een fabriek in Duitsland. HempFlax levert de isolatiematerialen, gemaakt van de door ons geteelde hennep, aan ons terug. Op termijn willen we de hier geteelde hennep ook in een eigen fabriek in Nederland verwerken. Dat zorgt niet alleen voor kortere lijnen, maar is ook een stimulans voor de regionale economie.”

Is er wel genoeg grond voor zoveel hennep?

“Het produceren van natuurlijke grondstoffen voor de Nederlandse economie is een van de punten van de transitieagenda. Daarbij is hennep voor akkerbouwrotaties een uitstekend rustgewas. Ook de stikstofmaatregelen kunnen een rol spelen, boerenbedrijven zullen verder gaan verduurzamen en telers kunnen zonder aanvullende investeringen groene grondstoffen gaan produceren.”

Meijering
Luuk Meijering Redacteur


Beheer