Greenpeace: 73% minder dieren in toekomst

22-01-2020 | Laatste update op 26-04 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Greenpeace bracht dinsdag het rapport Betaalbaar Beter Boeren uit, waarin wordt gepleit voor een forse inkrimping van de veestapel. LTO vindt het plan een verspilling van kennis, innovatie en ambitie.

Voor Greenpeace is het duidelijk. Er ligt nu een duidelijk rapport over de toekomst van de landbouw en voor de politiek is er geen andere keuze dan het rapport overnemen.

Greenpeace-directeur Joris Thijssen was er bij de presentatie van het rapport Betaalbaar Beter Boeren klip en klaar over: het kabinet kan de plannen gewoon overnemen.

‘Inkrimping van 73% levert maatschappij winst op’

Thijssen legde uit dat de de huidige landbouw in Nederland ten koste gaat van natuur, luchtkwaliteit en het tropisch regenwoud. Als die negatieve effecten allemaal in euro’s worden uitgedrukt, dan is er een rekensom te maken (pdf), waaruit naar voren komt dat een inkrimping van de veestapel met 73% de maatschappij uiteindelijk winst zal opleveren. Dan wordt er nog anderhalve koe per hectare gehouden en is er geen invoer van krachtvoer meer nodig.

€ 22 tot € 42 miljard nodig

Er is wel geld nodig voor de plannen van Greenpeace, onder andere om boeren die hun boeltje moeten opdoeken financieel netjes te compenseren. Zo’n fonds zou – afhankelijk van de mate waarin de veestapel moet worden gehalveerd – gevuld moeten worden met een bedrag van € 22 tot € 42 miljard.

Bij de presentatie trok PvdA-Kamerlid William Moorlag de realiteitszin van Greenpeace al in twijfel. Volgens hem zijn oplossingen alleen maar mogelijk in overleg en met polderen. Het afleveren van een rapport bij parlement en kabinet leidt niet meteen tot een enthousiaste uitvoering van het idee.

LTO: eendimensionaal beeld van de boer

LTO Nederland leest in het rapport het idee om de agrarische sector te halveren en Greenpeace legt daar volgens LTO ook nog eens een eendimensionaal beeld van de boer bovenop. “Wij staan voor een brede landbouw: van extensief en biologisch tot hoogproductief, van groene gewassen tot gezonde dieren, van klein tot groter en multifunctionele bedrijven met zorg, huisverkoop of vergaderruimte”, aldus LTO.

De sector halveren is geen verduurzaming, maar een verspilling van kennis, innovatie en ambitie

De sector halveren is in de ogen van LTO geen verduurzaming. “Dat is verspilling van kennis, innovatie en ambitie. Verduurzaming van de voedselproductie staat al jaren op de agenda van de boeren zelf.” LTO verwijst naar Wagenings onderzoek (pdf) (in opdracht van LTO) waaruit blijkt dat de land- en tuinbouw al jaren resultaten laten zien op het gebied van verduurzaming. “De € 40 miljard die Greenpeace vraagt nemen we daar met alle plezier in mee”, reageert LTO. “Maar dan wel op een manier die toekomst biedt aan de diversiteit van onze sector.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.