Greenpeace daagt Staat om stikstofbeleid

Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland (links), en Roland Bobbink, ecoloog onderzoekcentrum B-Ware, tijdens de persconferentie van Greenpeace over een onderzoek naar de gevolgen van de stikstofwet. - Foto: ANP
Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland (links), en Roland Bobbink, ecoloog onderzoekcentrum B-Ware, tijdens de persconferentie van Greenpeace over een onderzoek naar de gevolgen van de stikstofwet. - Foto: ANP

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering schiet tekort. Dat stelt actiegroep Greenpeace, die donderdag aankondigde de staat voor de rechter te dagen als niet op korte termijn duidelijke doeltreffende maatregelen worden genomen.

Volgens Greenpeace schendt de Nederlandse overheid de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

De Europese natuurregelgeving verplicht lidstaten de beschermde Natura2000-gebieden in een goede staat van instandhouding te houden of te brengen. De regels stellen dat verslechtering van de natuur moet worden voorkomen.

Kritische depositiewaarden

De redenering van Greenpeace is dat overschrijding van de kritische depositiewaarden (kdw) al jarenlang leidt tot verslechtering van de situatie. Er is al te veel stikstofneerslag in veel natuurgebieden en daar komt jaarlijks nog eens een hoeveelheid extra stikstof bij.

Greenpeace heeft onderzoek laten doen door Roland Bobbink van onderzoeksbureau B-Ware, dat is gelieerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Stikstofwet niet afdoende

Bobbink komt tot de conclusie dat – ook bij de uitvoering van de stikstofwet – in 2030 nog steeds sprake is van aanzienlijke overschrijding van de kdw in een aantal kwetsbare natuurgebieden. “Dat betekent dat veel natuur de komende jaren verder zal verslechteren, zeker in gebieden waar de kdw al jaren wordt overschreden.”

Problemen doen zich volgens Greenpeace zich vooral voor bij zandverstuivingen, zeer zwak gebufferde vennen, actieve hoogvenen, herstellende hoogvenen en veenmosrietlanden. In die gebieden met extra snel de stikstoflast worden verlaagd, vindt Greenpeace.

Verkeer, industrie en intensieve veehouderij

De stikstofbelasting komt volgens Greenpeace door het verkeer, de industrie en de intensieve veehouderij. ” Maar de grote boosdoener is vooral de grove nalatigheid van de Staat, die onvoldoende heeft ingegrepen”, zegt directeur Andy Palmen van Greenpeace.
Greenpeace zegt niet hoe de doelen moeten worden bereikt. Maar volgens Palmen kan er niet veel heil worden verwacht van technische maatregelen om de stikstofuitstoot uit de veehouderij te verminderen. Minder vee is volgens Greenpeace noodzakelijk.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer overBeheer