Skip to content

Greenpeace: supers moeten meerprijs PlanetProof betalen

Updated on:
Business
Nieuws
Sustainable food
Foto: ANP

Foto: ANP

Milieuorganisatie Greenpeace roept supermarkten op een ‘eerlijke en reële meerprijs’ te betalen aan On the Way to PlanetProof-boeren en -telers. Afnemers zetten de toekomst van PlanetProof op het spel. Dat schrijft de milieuorganisatie in een nieuwe publicatie.

Greenpeace deed een eigen onderzoek naar PlanetProof onder 137 telers en zeven supermarktketens. Daaruit blijkt volgens de organisatie dat telers en supermarkten lijnrecht tegenover elkaar staan. Supermarkten zeggen een meerprijs te betalen, zonder dat duidelijk wordt of hiermee de reële kosten van telers worden gedekt. Telers geven aan dat een meerprijs er vaak niet is, of‘onvoldoende. Alleen supermarktketen Plus is duidelijk in de beantwoording van vragen en zegt een meerprijs van € 0,01 tot € 0,02 te betalen per kilo, of vergelijkbare eenheid. Andere supermarkten zeggen wel een meerprijs te betalen, maar blijven onduidelijk over de hoogte van die vergoeding. De extra kosten voor PlanetProof wordt door telers gemiddeld op 11% ingeschat. De meeste kosten zitten in de certificeringskosten, audits, monstername en administratie blijkt uit de enquête.

Telers dreigen af te haken

Volgens Greenpeace bevestigt het signaal dat vanuit de telers komt, dat telers dreigen af te haken en dat het boeren afschrikt die willen verduurzamen.

De overheid moet supermarkten stimuleren om afspraken binnen de keten te maken over een duurzaam aanbod

In een interview in Food&Agribusiness gaf CLM-adviseur Peter Leendertse eerder aan dat supermarkten de discussie van de meerkosten herkennen. “Retailers zeggen dat hun inkopers vaak niet weten of er een meerprijs op producten zit vanwege PlanetProof, wanneer ze een prijsaanbod van een leverancier krijgen. Transparantie over prijsopbouw kan hierbij helpen.” Greenpeace doet de oproep aan supermarkten om met telers in gesprek te gaan over de oorzaken van het verschil in mening over de meerkosten.

Afspraken binnen de keten

Naast een oproep aan de supermarkten, doet de milieuorganisatie ook een oproep aan de Nederlandse overheid. “Supermarkten stimuleren om afspraken binnen de keten te maken over een duurzaam aanbod zou de eerste stap moeten zijn, in plaats van elkaar te beconcurreren via de meest onduurzame en milieuonvriendelijke producten”, zegt Hilde-Anna de Vries, campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace Nederland. “Dat betekent ook dat het kabinet werk moet maken van de toezegging dat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) erop toe zal zien dat boeren en telers hogere prijzen krijgen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen.”

Bijna alle agf-producten uit Nederland in de supermarkten zijn PlanetProof-gecertificeerd. In december 2019 was een areaal van 34.779 hectare aan plantaardige producten PlanetProof-gecertificeerd.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin