Doorgaan naar artikel

Greenyard moest forse volumes duur bijkopen

Greenyard is onder meer eigenaar van Bakker Barendrecht. - Foto: Ton van der Scheer

Greenyard is onder meer eigenaar van Bakker Barendrecht. - Foto: Ton van der Scheer

Greenyard kon in het gunstig verlopen eerste halfjaar grotere volumes afzetten naar supermarkten, maar moest daarvoor duur inkopen.

De extra vraag via supermarkten door het coronavirus leverde vooral meer omzet op, maar de grotere marges van Greenyard kwamen niet door deze extra supermarktvolumes, schrijft de leverancier van verse en bewerkte groenten en fruit in zijn halfjaarbericht. De verbeteringen zaten vooral in besparingen en betere contracten met afnemers.

Verkoop verse groente belangrijkste bedrijfsonderdeel

De verkoop van verse groente is verreweg het belangrijkste bedrijfsonderdeel van Greenyard. Van die verse verkopen heeft het concern nu twee derde van het volume in vaste geïntegreerde ketens ondergebracht bij vooral grote supermarktketens. Daar vond groei plaats met assortimentsuitbreiding, oftewel betere contracten zonder veel schommelingen in prijs. Die tendens zorgt voor een verbetering van de marge, schrijft het concern.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Brutowinst in versomzet plust € 7,8 miljoen

Voor vers steeg de brutowinst in de eerste helft van het boekjaar met € 7,8 miljoen naar € 32,4 miljoen. In het eerste halfjaar steeg de versomzet € 179,6 miljoen door zowel de extra vraag van supermarkten tijdens de horecasluiting in de coronacrisis als door de uitbreiding van die vaste ketens bij vaste klanten.

Voor de divisie van bewerkte groente (Long Fresh) steeg de brutowinst (2,5%) naar € 24,9 miljoen, ondanks lager dan verwachte oogstopbrengsten afgelopen teeltseizoen en kosten gerelateerd aan coronamaatregelen.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Nettoresultaat van € 1,1 miljoen

De margeverbeteringen bij Greenyard leidden tot een positief nettoresultaat van € 1,1 miljoen, waar vorig jaar voor dezelfde periode een verlies van € 44,9 miljoen werd geïncasseerd. Die margeverbeteringen, plus verbeteringen in het werkkapitaal en incidentele oorzaken, zorgen voor een verlaging van de schuldpositie van € 503 miljoen naar € 407,4 miljoen. Dit boekjaar nog wil Greenyard de schulden herfinancieren met banken en daarmee de schuldenlast verder verlagen. In het eerste halfjaar betaalde het concern al € 4,8 miljoen minder rentekosten dan in 2019 in dezelfde periode.

Nieuwbouw dc Ridderkerk

Greenyard verwacht dat de investeringskosten in de tweede helft van het boekjaar stijgen door grote projecten als de bouw van een nieuw distributiecentrum in Ridderkerk.

Beheer
WP Admin