Grillen van de markt bepalen inkomen

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto:  Michel Zoeter -
Foto: Michel Zoeter

Tussen alle rumoer door over acties en stikstofbeleid ook een keer goed nieuws.

Varkenshouders hebben financieel een uitstekend jaar. De inkomensramingen van Wageningen UR bevestigen wat iedereen eigenlijk al wist. De varkenscrisis in China leidde tot een wereldwijde stijging van varkensprijzen. De flinke prijsdip die zich nu aftekent, is naar verwachting maar tijdelijk. Als ons land (en Duitsland) vrij blijft van de Afrikaanse varkenspest (AVP), kan dit nog even doorgaan.

Droogte, hitte en fipronil

De een z’n dood is de ander z’n brood. Al te vaak gaat het zo, juist in agrarische markten. Droogte elders is hier goed voor de aardappelprijzen. Bovenmatige hitte in Spanje is goed voor de Nederlandse glastuinders. Kwaliteitsproblemen met Chinees melkpoeder leidden eerder tot een run op Nederlandse babyvoeding. Fipronil-vrije legpluimveehouders haalden hoge inkomens in het fipronil-jaar 2017. De voorbeelden liggen voor het opscheppen.

Sector als geheel is niet machteloos

Bewaking kwaliteit

Individuele ondernemers hebben geen invloed op deze marktverstorende gebeurtenissen. Toch is een sector als geheel niet machteloos. Heb je collectief je zaken goed op de rit, dan is de kans groter dat plagen aan je voorbij gaan, en dat je aan de goede kant van de streep staat als elders de pleuris uitbreekt in de vorm van dier- of plantenziektes, droogte of voedselschandalen. Goed dierziektebeleid, kwaliteitsbewaking en infrastructuur vormen de beste verzekering tegen de grillen van het lot. Die moeten we dus koesteren.Beheer