Groeiende filevorming in Duitse varkensstallen

De Duitse ISN laat in een noodkreet weten dat de stallen bij hun leden uitpuilen met varkens en de slacht- en verwerkingscapaciteit direct omhoog moet. De Nederlandse vermeerderaars zijn ook direct slachtoffer.

Volgens de ISN is sprake van een noodsituatie. De boeren weten niet waar ze met de varkens heen moeten.

De nasleep van het corona-drama bij slachterijen dit jaar leidt ertoe dat slachterijen en verwerkers nog steeds niet op volle capaciteit draaien. Wekelijks blijven er 50.000 varkens liggen. Het aantal varkensslachtingen in Duitsland stagneert bij 850.000 tot maximaal 875.000 dieren per week. Dit aantal moet duidelijk omhoog, stelt de ISN. Bovendien is het varkensoverschot dat afgelopen zomer en voorjaar is ontstaan nog steeds niet weggewerkt.

Vermeerderaars ook de klos

De filevorming in de vleesvarkensstallen treft ook de biggenproducenten. Die kunnen hun biggen niet kwijt. Bij de ISN bestaat niet de indruk dat vleesvarkenshouders op grote schaal hun stallen leeg laten staan sinds Afrikaanse varkenspest is vastgesteld en de opbrengstprijzen van slachtvarkens sterk zijn gedaald.

Nederlands zeugenhouders delen mee in malaise

Volle varkensstallen en onvoldoende slachtcapaciteit leggen de biggenmarkt dood, schrijft handelsbedrijf Select Porc op zijn website. Dit leidt tot paniekverkopen om de biggen toch kwijt te raken. Het gevolg is een verdere neerwaartse spiraal in de markt met lagere prijzen, stelt Select Porc vast.

Politiek ingrijpen gewenst

De ISN roept de politiek en regionale overheden op de slacht- en verwerkingsmogelijkheden van varkens te verruimen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft het goede voorbeeld gegeven door vleesbedrijven toestemming te geven om op de nationale dag van de eenheid, zaterdag 3 oktober, te werken. De ISN wil dat ook andere deelstaten deze stap zetten. Het moet mogelijk zijn om op zon- en feestdagen te slachten en extra ploegen te laten werken om het overschot aan varkens weg te slachten. Gezamenlijk handelen is nodig om uit deze noodsituatie te komen, stelt de ISN.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.