Groen licht voor doorontwikkeling schone stallen

06-01 | Laatste update op 17-06 | |
Het varkenstoilet van Kees Scheepens. Rechts het plas- en links het poepgedeelte. - Foto: Bert Jansen
Het varkenstoilet van Kees Scheepens. Rechts het plas- en links het poepgedeelte. - Foto: Bert Jansen

De animo onder veehouders om te investeren in stallen die emissies bij de bron aanpakken is groot. De overheid stelt miljoenen beschikbaar om deze ontwikkeling te stimuleren.

Uitvoeringsdienst RVO.nl heeft uitsluitsel gegeven aan de eerste aanvragers voor de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Onder de projecten die voldoen aan de criteria zitten in ieder geval SusStable en het Varkenstoilet van Kees Scheepens.

Met het Varkenstoilet worden de dieren verleid om hun behoefte te doen op het poep- of urinegedeelte in het hok. SusStable is de innovatie van Bennaar Dirven en Michiel Nooijen. Met gebruik van een mestband wordt bij SusStable mest en urine gescheiden opgevangen. De ontwikkelaars van deze techniek claimen een ammoniak- en methaanreductie van 85%.

Nieuwe fase

Voor beide innovaties geldt dat met het binnenhalen van de subsidie een volgende fase aanbreekt. SusStable is op zoek naar een aantal proefstallen om het concept verder uit te rollen en te testen. Dat kan nieuwbouw zijn, maar ook verbouw. Binnenkort wordt ook een aanvraag ingediend voor een voorlopige emissiefactor op de RAV-lijst. Michiel Nooijen van SusStable ziet toekomst voor zijn innovatie. De bouwkosten zijn vergelijkbaar met een conventionele stal met luchtwasser. De winst zit volgens hem in een halvering van de mestafzetkosten voor de boer.

Einddoel is RAV-lijst

Kees Scheepens wil dit jaar gebruiken om een stal te bouwen waarin hij zijn varkenstoilet op grotere schaal kan testen. Een vergunning heeft hij al. De tekeningen liggen er en het denkwerk is gedaan. Het project loopt tot eind 2023. Scheepens: “Ik heb nog drie jaar om te bewijzen dat mijn techniek werkt en een erkenning te krijgen op de RAV-lijst van emissiearme stalsystemen.”

Rendabel maken

Scheepens beurt bijna een miljoen euro. Het meten van de emissies wordt gedaan door Wageningen Livestock Research. Jaarlijks moet worden gerapporteerd. Voor de commerciële kant heeft Scheepens een samenwerking met Ruud Zanders, de man achter het Kipster-concept. Samen willen ze Pigster in de markt zetten. Een dier- en milieuvriendelijk houderijconcept.

Er zitten nog meer innovaties in pijplijn die subsidie gaan krijgen. Het Familievarken is er daar één van. De Hoeve, de organisatie die innovaties binnen de Keten Duurzaam Varkensvlees aanjaagt, heeft drie aanvragen ingediend voor de Sbv-regeling. Eentje betreft de ombouw van een stal met luchtwasser naar dagontmesting. Eén aanvraag van De Hoeve is in eerste instantie afgewezen.

Veel interesse

De animo voor deze subsidieregeling is groot. Het kabinet heeft € 172 miljoen vrijgemaakt om boeren te ondersteunen die willen investeren in duurzame stallen. Voor innovatie is tijdens de eerste openstelling in 2020 € 19,1 miljoen beschikbaar, te verdelen over vier veehouderijsectoren. Daar is zestig maal op ingeschreven. De volgende openstelling wordt binnen enkele weken verwacht.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur



Beheer