Groen rukt op bij de Rabobank

15-02 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: ANP
Foto: ANP

De Rabo buigt het bancaire hoofd. Ze erkennen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de problemen in de Nederlandse landbouw. Dat meldde directeur Rüter voor de televisie in een uitzending van Zembla.

Deze column is geüpdatet; de eerste twee alinea’s zijn gewijzigd. In de oorspronkelijke column was Zembla’s insteek als citaat weergegeven. Dat was onjuist. Rüter heeft dit niet in de uitzending gezegd. Het is de berichtgeving van Zembla rondom de uitzending. Rabobank spreekt de programmamakers op deze interpretatie aan.

Volgens Zembla raakt de bodem uitgeput. De biodiversiteit verslechtert en de emissies zijn hoog. Het dierenwelzijn staat onder druk. De landbouw is een grote bron van stikstofuitstoot. Dat komt door een kwistig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en een steeds groter aantal dieren en hogere opbrengsten per hectare. Daardoor zijn veel bodemorganismen, bestuivende insecten en weidevogels verdwenen. De natuur op landbouwgrond kachelt achteruit. Daarom moet de veestapel krimpen, misschien in tien jaar wel met 25%.

Bovenstaande Zembla’s insteek lijkt wel een tekst uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks; in de berichtgeving rondom de uitzending in relatie gebracht met de Rabo. Zo gek is dit voor mij nog niet. Want directeur Rüter van de Rabo komt van de groene Triodos Bank en was daarvoor Statenlid voor GroenLinks. Hij kan zijn eenzijdige ideeën nu loslaten op de boer. En dat doet hij.

Vakmanschap Nederlandse boer

Op een echte GroenLinkse manier: één kant van de zaak belichten en de landbouw in het verdomhoekje zetten. Vergeten dat er ook een economisch belang is. Dat er duizenden werknemers afhankelijk zijn van de Nederlandse landbouw. Rüter ziet niet dat Nederland een postzegel is op de Europese kaart. Zeker, de landbouw is soms intensiever dan in andere landen van de Europese Unie. Dat komt door het uitstekende vakmanschap van de Nederlandse boer en de kenniscentra er om heen.

Waarom dit niet Europees gezien, meneer Rüter? Dan is Nederland gewoon een heel klein gebied waar boeren wat intensiever en deskundiger hun bedrijf uitoefenen. Laat in de rest van Europa de daar wat achtergebleven landbouw mooi doorgaan, zoals ze nu doen. Dan hoef je in Nederland de natuur niet ten koste van de landbouw uit te breiden. Elders in Europa kan de natuur dan welig tieren.

Rabo wil met de financiering de boeren de kant van duurzaam en vergroening op laten gaan

Wat wil je nog meer. Landbouw laten gedijen, daar waar het in Europa het beste kan. U moet het een beetje meer Europees zien, meneer Rüter. Niet met die eenzijdige blik van GroenLinks. Die pet moet u afzetten. Dat is beter voor de boer en voor de Rabo. Die behoort toch een ruggensteun voor de boer te zijn? Dat wordt steeds minder.

Want het is voor de Rabo niet meer de vraag òf ze nog de financier van de toekomst wil zijn. Nee, ze wil met de financiering de boeren de kant van duurzaam en vergroening op laten gaan. Het doel is met elke klant een gesprek aan te gaan over verduurzaming van het boerenbedrijf. Leningen voor vergroening krijgen een lagere rente om de boer de duurzame kant uit te duwen.

Tot slot dit nog. Ben ik tegen verduurzamen? Nee, maar er moet wel een markt zijn voor de producten. We zien dat de afzet van biologische producten stagneert. Voor duurzamer bestaat beperkt belangstelling als het duurder is. Daarom is het beter dit Europees te bekijken. Dus, meneer Rüter, even de oogkleppen af.

Vergaderboer Columnist
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.