Skip to content

Groen wassen en groen sussen

Zo'n drie jaar geleden zagen we claims opkomen als CO2-neutraal, klimaatneutraal en klimaatpositief. Zorgvuldigheid rond deze groene claims is nodig.

greenwashing-greenhushing premium

Foto :Canva/Pavel Muravev

Ik denk dat ik het zo’n drie jaar geleden begon tegen te komen. Bedrijven die CO2-reductiedoelstellingen formuleerden om in hun processen en ketens daadwerkelijk klimaatimpact te maken.

We zagen claims opkomen als CO2-neutraal, klimaatneutraal en klimaatpositief. De ene claim buitelde over de andere, maar die waren lang niet allemaal even goed onderbouwd. Dat leidde tot klachten bij de Reclame Code Commissie en onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Klagers vroegen om onderbouwing en bewijsvoering bij de groene claims. Want klimaatneutraal bijvoorbeeld, is een absolute claim. Klimaatneutraal ben je, of word je, door CO2-reducerende maatregelen te nemen, met eventueel wat compensatie aan het einde voor de laatste ‘restjes’, zoals bijvoorbeeld SBTi voorschrijft. Alleen compenseren volstaat niet. Met een mooi Engels woord ‘greenwashing’. De klagers werden dus vrijwel zonder uitzondering in het gelijk gesteld.

Greenhushing

Deze uitspraken zorgen ervoor dat bedrijven steeds huiveriger worden om hun reductieresultaten en -plannen naar buiten te brengen. Want voor je het weet, heb je een klacht aan je broek en dan ben je nog veel verder van huis. Want de ACM kan hoge boetes opleggen. De Reclame Code Commissie legt geen boetes op, maar heeft wel richtlijnen opgesteld (die adverterende bedrijven samen afspreken). Ook Europa heeft een richtlijn uitgegeven, de Green Claims-richtlijn, om paal en perk te stellen aan ongefundeerde duurzaamheidsclaims.

Als voorzichtigheid en zorgvuldigheid rondom groene claims leiden tot angst om over duurzaamheidsplannen en initiatieven te communiceren, gaan we te ver

De angst van bedrijven en de daarmee gepaarde voorzichtigheid is terecht. Want het moet wel kloppen. Consumentenmisleiding, zeker op gebied van duurzaamheid, is een no-go. Maar als voorzichtigheid en zorgvuldigheid rondom groene claims leiden tot angst om over duurzaamheidsplannen en initiatieven te communiceren (’greenhushing’), gaan we wat mij betreft te ver. Dat doet geen recht aan de inspanningen van bedrijven om het goede te doen. En aan het recht dat de consument heeft om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken bij de aanschaf van producten of diensten.

Tegen de bedrijven zou ik willen zeggen: onderbouw je claim goed, wees transparant over die onderbouwing en ga vooral verder met verduurzaming, ook al kan je het niet direct claimen.

Snel delen

Afbeelding
Suzanne van der Pijll

Managing partner bij Schuttelaar en Partners

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin