Skip to content

‘Groene boeren’: eerlijke prijs essentieel voor verduurzaming

In het Groenboerenplan geven de zeven boerenorganisaties tien punten die nodig zijn om de gewenste transitie in de landbouw door te zetten.

Updated on:
Nieuws
Agri
Sustainable food
Afbeelding premium

De boeren pleiten voor een eerlijke prijs voor de producten, door de negatieve effecten van productie, bijvoorbeeld milieubelasting, door te berekenen in de prijs. - Foto: Cor Salverius

Zeven boerenorganisaties voor biologische en duurzame en ecologische landbouw geven tien punten om de landbouw perspectief te bieden en de transitie in de landbouw door te zetten. Dit Groeneboerenplan hebben zij gepresenteerd aan landbouwminister Henk Staghouwer en stikstofminister Christianne van der Wal.

In de eerste plaats pleiten de boeren voor een eerlijke prijs voor de producten, door de negatieve effecten van productie, bijvoorbeeld milieubelasting, door te berekenen in de prijs. Het zogeheten true-pricing. Bijvoorbeeld verschillende btw- tarieven en goede betaling van maatschappelijke diensten moeten zorgen dat duurzaamheid loont voor boeren. Daarnaast pleiten de boeren voor reductie van veevoerimport en stikstofkunstmest als bronmaatregel.

Grondgebonden landbouw

Het consortium pleit daarnaast voor grondgebonden landbouw in de vorm van plantaardige of gemengde bedrijven of gekoppelde veebedrijven en plantaardige bedrijven die mest en voer uitwisselen. De boeren noemen grondgebonden veehouderij niet als optie. De boeren zien wel wat ruimte voor varkens- en pluimveebedrijven, maar dan wel in veel kleinere vorm dan nu. De dieren moeten daarbij vooral gevoerd worden uit reststromen. Ook willen de boeren onderzoek naar het terugbrengen van humane uitwerpselen in de kringloop.

De boeren pleiten bovendien voor een goede regeling voor boeren die stoppen, en goede begeleiding en ondersteuning voor bedrijven die willen aanpassen en vernieuwen om bij te dragen aan de klimaat- en milieu-opgaven die voor liggen. De bedrijven moeten dan zowel op teelttechnisch als bedrijfseconomisch en sociaal-psychologisch vlak ondersteund worden.

Voorlichting over duurzame voeding

Om de vraag naar voedsel te verduurzamen, pleiten de organisaties voor betere voorlichting over duurzame voeding en het verminderen van reclame voor ongezonde voeding. Daarnaast is ondersteuning nodig voor korte ketens en het versterken van de positie van de boer daarin. De boeren vinden dat de overheid de regie moet nemen in de regionale afstemming van vraag en aanbod van lokale producten. Door in te grijpen in de grondmarkt moet landbouwgrond voor een reële prijs beschikbaar komen voor de boer. Dat zou volgens de initiatiefnemers kunnen door bijvoorbeeld fiscaal aantrekkelijke instrumenten in te voeren, zodat pensioenfondsen of grondbanken gaan investeren in grond en deze langjarig verpachten. De boeren pleiten daarnaast voor het aanpassen van het agrarisch onderwijs naar meer focus op de nieuwe manier van landbouw.

Brede coalitie

Het tienpuntenplan is ondertekend door Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren (BD-Vereniging, Bio-Tuinders Vereniging, Bio-Vegan Netwerk, CSA Netwerk Nederland, Vereniging Toekomstboeren), Herenboeren Nederland. Het document wordt ook ondersteund door Bionext, Land & Co, Louis Bolk Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting BD-Grondbeheer, Stichting Demeter, Burgercoöperatie Land van Ons, Stichting Lenteland, Stichting Warmonderhof, Transitiecoalitie Voedsel en Triodos Bank.

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin