GroenLinks: ook uitkoop stikstofbelasters buiten landbouw

Foto: ANP
IMG_ANP-425307287

Als het aan GroenLinks in de Tweede Kamer ligt, kunnen ook bedrijven buiten de landbouw die een zware stikstofbelasting op natuur veroorzaken, worden uitgekocht.

Ze sluit onteigening daarbij niet uit, zei landbouwwoordvoerder Laura Bromet in het debat over de landbouwbegroting.

Onteigening

Hoewel pas bij de behandeling van de stikstofwet gepraat gaat worden over maatregelen om de stikstofbelasting te verminderen, kwam stikstof wel summier aan de orde bij de landbouwbegroting. CDA‘er Jaco Geurts probeerde van GroenLinks los te krijgen of die partij erop uit is landbouwbedrijven via onteigening op te kopen. Bromet wilde het woord ‘onteigenen’ niet meteen in de mond nemen, maar ze vindt het wel van belang dat provincies, het rijk en de betrokken bedrijven in beeld hebben wie precies de piekbelasters zijn als het gaat om de stikstofuitstoot. Zij vindt het raar dat provincies niet actief bedrijven benaderen om ze te laten weten dat ze piekbelasters zijn.

Initiatiefwet ingediend

GroenLinks heeft een initiatiefwet ingediend dat streeft naar een halvering van de stikstofdepositie in 2030. De initiatiefwet zal in de Tweede Kamer in dezelfde week worden behandeld als de Wet stikstofreductie en natuurherstel van minister Schouten. Het kabinet streeft haar herstel van de stikstofgevoelige natuurgebieden. In 2030 moet de helft van de gebieden minder stikstofbelasting hebben dan de kritische depositiewaarde, de grens waarbij wordt verondersteld dat een hogere stikstofbelasting leidt tot achteruitgang van de natuur. Het kabinet heeft enkele weken geleden de eerste tranche van de opkoopregeling opengesteld op basis waarvan provincies bedrijven met een hoge stikstofbelasting kunnen uitkopen. Die regeling is vrijwillig.

Zelf bepalen wie piekbelasters zijn via Aerius

Landbouwminister Schouten zegt dat provincies en betrokken bedrijven zelf met behulp van het rekenmodel Aerius kunnen bepalen wie de piekbelasters zijn. Een aantal provincies heeft dat volgens de provincies ook in beeld. De provincie Limburg liet eerder deze week weten dat ze die gegevens niet heeft. Dat klopt niet, zegt Schouten. “Zij kunnen gewoon in Aerius die gegevens vinden.”

Ondertussen vragen de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer waarom de minister niet in beeld brengt hoeveel piekbelasters gebruik maken van de stoppersregeling in de varkenshouderij. Zij willen dat de minister een analyse maakt van de stoppers en de impact die zij hebben op de stikstof- en ammoniakemissie op hun omgeving en of ze als piekbelaster beschouwd moeten worden.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.