GroenLinks vraagt inzicht in extra geld voor landbouw

Laura Bromet (GroenLinks) - Foto: ANP
Laura Bromet (GroenLinks) - Foto: ANP

De fractie van GroenLinks wil inzicht in het extra geld dat de afgelopen jaren is uitgetrokken voor landbouw en natuur.

Kamerlid Laura Bromet vraagt een overzicht van de verschillende bedragen die in de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn gesteld voor de landbouw, bij welke gelegenheid dat is gebeurd en waar het geld precies voor bedoeld is.

Het kabinet heeft op verschillende momenten geld uitgetrokken. In het regeerakkoord werd een warme sanering van de varkenshouderij aangekondigd, waarvoor € 200 miljoen beschikbaar was. Later werd dat opgesplitst in € 120 miljoen voor de sanering van de varkenshouderij en € 80 miljoen voor innovatie in de sector. Daarvan is later een deel naar de pelsdierhouderij gegaan.

Vervolgens is het saneringsgeld voor de varkenshouderij verhoogd tot € 180 miljoen, naar aanmelding van de Urgenda-uitspraak op grond waarvan het kabinet besloot extra geld uit te trekken voor de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen. Inmiddels heeft het kabinet aangekondigd dat bedrag van € 180 miljoen te verhogen tot het bedrag dat nodig is om alle aanmelders aan de regeling te kunnen laten deelnemen.

Half miljard stikstofgeld

Bij de najaarsnota heeft het kabinet € 500 miljoen uitgetrokken voor de stikstofmaatregelen. In februari kondigde Schouten aan dat zij € 350 miljoen beschikbaar heeft voor opkoop van veehouderijen (in het kader van de stikstofproblematiek) en daarnaast € 172 miljoen voor innovaties.

Voor GroenLinks is het niet geheel duidelijk welk geld nieuw is en welk geld al eerder was gereserveerd. Laura Bromet wil dat de minister daar zo mogelijk nog voor het stikstofoverleg op 20 februari helderheid in verschaft.

Stikstofoverleg gaat door

Kamerlid Barry Madlener (PVV) heeft een voorstel gedaan om het stikstofoverleg van deze week uit te stellen. Madlener wil tijd hebben om het onderzoek van het Mesdag Zuivelfonds naar de stikstofgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te betrekken bij het overleg. Het onderzoek naar de stikstofgegevens wordt donderdagmiddag, na het overleg in de Tweede Kamer openbaar. Alleen SGP heeft het voorstel van PVV gesteund om het overleg uit te stellen.

Hoorzitting over stikstofcijfers

Er komt wel een hoorzitting van de Tweede Kamer over het stikstofonderzoek. CDA’er Jaco Geurts heeft voorgesteld een hoorzitting te organiseren met het Mesdagfonds en het RIVM over de stikstofgegevens van het RIVM.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer