GroenLinks wil af van schadeclaims boeren bij waterbedrijven

23-06 | |
Foto: Twan Wiermans
Foto: Twan Wiermans

GroenLinks wil het onmogelijk maken voor boeren om schadeclaims in te dienen bij drinkwaterbedrijven als zij onvoldoende beregeningswater hebben.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer diende Laura Bromet een motie in op dit punt. Volgens haar zijn boeren schadeclaims aan het voorbereiden om drinkwaterbedrijven voor honderden miljoenen aansprakelijk te stellen voor een gebrek aan beregeningswater tijdens droge periodes.

Toenemende droogte

Bromet vreest dat dit in de toekomst vaker zal gaan gebeuren omdat droogte steeds vaker zal optreden en drinkwaterwinning hogere prioriteit heeft dan het beregenen van gewassen. Ze wil daarom de Waterwet aanpassen.

Verantwoordelijk minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil dit niet. Hij wijst erop dat de schade alleen vergoed kan worden als dit aantoonbaar het gevolg is van grondwateronttrekking door drinkwaterbedrijven. “De regeling is daarmee niet bedoeld om schade als gevolg van klimaatverandering en droogte te compenseren”, aldus Harbers.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer