Doorgaan naar artikel

GroenLinks wil meer overheidsgeld voor natuurbeheer

Laura Bromet (51) is landbouwwoordvoerder van GroenLinks. Ze staat op plaats 4 van de kandidatenlijst. - Foto: ANP

Laura Bromet (51) is landbouwwoordvoerder van GroenLinks. Ze staat op plaats 4 van de kandidatenlijst. - Foto: ANP

In een serie interviews geven kandidaat-Kamerleden hun visie op het landbouwbeleid. Vandaag deel 1: Laura Bromet van GroenLinks wil boeren helpen te verduurzamen.

De landbouwproductie moet meer in evenwicht komen met de natuur, vindt Laura Bromet.

Wat zou u als Kamerlid als eerste willen veranderen op landbouwgebied?

“Ik zou graag duidelijkheid willen brengen voor de landbouw, met perspectief van tien tot twintig jaar. De landbouw heeft te maken met een aantal externe omstandigheden: het klimaatakkoord van Parijs, de enorme stikstofopgave en de Kaderrichtlijn Water. Drie voldongen feiten, waar nu wel maatregelen op worden genomen, maar dat is niet genoeg. De klimaatmaatregelen in het klimaatakkoord gaan tot 2030, terwijl in 2050 95% van de CO2-uitstoot moet zijn teruggedrongen. Dat vraagt enorme ingrepen. Dat geldt ook voor het stikstofbeleid. Er is al veel gepraat, maar er zijn nog geen maatregelen genomen. Ik vind dat er veel te veel op incidenten word gestuurd op landbouw. Dat moet anders. De huidige bedrijfsvoering kan niet zo door gaan.”

Hoe moeten de boeren het wel gaan doen?

“Er wordt teveel gescheiden gedacht over landbouw en natuur. Landbouw moet natuurvriendelijker worden. We hebben agrarisch cultuurlandschap dat gevormd is door de boeren. Door intensivering is de natuur daar verdwenen. We moeten de natuur niet alleen in natuurgebieden verbeteren, maar ook op het boerenland en dit dan combineren met een beter verdienmodel voor de boeren.”

Een beter verdienmodel wil iedereen al jaren. Maar het komt niet van de grond.

“Er moet meer publiek geld bij. Als we willen dat boeren natuurbeheerders worden, dan moet er meer publiek geld naar toe. Boeren vinden het niet fijn om afhankelijk te zijn van de overheid, zeggen ze. Ze willen voor de markt produceren. Maar in de praktijk zie je dat het nu al niet kan. Dat kan straks helemaal niet meer. Nederland moet zich richten op kwaliteit, met productie in evenwicht met natuur en milieu. Dat betekent dat de consument bij de kassa de werkelijke prijs van een product moet betalen, inclusief de belasting van een product voor natuur en milieu. De overheid moet dit aansturen. Boeren moeten de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf te stoelen op landschapsbeheer, door langjarig financiële zekerheid te geven, anders dan het GLB nu. Een boer moet dan uit kunnen gaan van een betrouwbare overheid.”

Uw partij pleit ook nadrukkelijk voor krimp van de veestapel.

“Wij zijn voor een grondgebonden veehouderij, voor alle diersoorten, waarbij veevoer afkomstig is uit de omgeving. Grootschalige import van veevoer uit Zuid-Amerika is een doorn in ons oog. Het gaat erom dat er kwaliteitsvoedsel komt en dat een boer volgens de state-of-the-art-landbouw kan boeren, binnen de grenzen die het milieu biedt. De trots op de landbouwproductie begrijp ik. Maar we moeten wel het hele plaatje bekijken, inclusief de belasting voor natuur en milieu. Nederland moet zich wel aan internationale afspraken houden. Als we dat niet doen, dan zien we – zoals bij het PAS – dat de rechter dat doet. Er is meer dan landbouwbelang alleen. Er zijn grote zorgen over gebrek aan bedrijfsopvolgers. Ik zie dat als een kans: het maakt voor een boer die met pensioen gaat niet uit of hij zijn productierechten aan de overheid of aan een andere boer verkoopt. Dan kan de grond naar de buurman zodat hij kan extensiveren.”

Hoe gaat u de stem van de boer voor u winnen?

“Ik heb niet de illusie dat veel boeren voor GroenLinks zullen kiezen. GroenLinks wordt echt als kwaaie pier gezien. We willen niet dat de landbouw verdwijnt. We willen een goede landbouw met blije, gelukkige boeren die een goede boterham kunnen verdienen in een gebied waar ook de grutto nog rond vliegt. Daarom trekken we veel geld uit om boeren te helpen uit het huidige systeem van de race to the bottom te komen.”

D66, PvdA, PvdD en GroenLinks liggen dicht bij elkaar. Wat is het verschil?

“Partij voor de Dieren wil uiteindelijk af van de hele veehouderij Dat willen wij niet. Ik denk dat de standpunten van de andere dicht bij elkaar zitten. Ik heb zelf de ambitie om door te gaan op dit dossier. Het vraagt veel kennis, maar vaak zijn Kamerleden weer snel weg. Daarom wil ik door op deze portefeuille.”

U pleit ook voor een ‘gifvrije landbouw’. Is dat realistisch?

“Bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor beesten, daar zijn ze voor gemaakt. We kijken niet alleen naar landbouwbelang en voedselproductie. Er zijn veel meer belangen voor het behoud van de aarde. Daar horen ook beesten bij die wel eens een landbouwproduct opeten. Alle wezens horen erbij!”

Beheer
WP Admin