Groente en fruit winnen van vlees en vis in Duitsland

21-05 | |
Duitse consumenten geven minder geld uit aan alcohol. - Foto: ANP
Duitse consumenten geven minder geld uit aan alcohol. - Foto: ANP

Duitse consumenten geven steeds meer geld uit aan groente en fruit.

Een gemiddeld huishouden in Duitsland betaalt per maand zelfs meer voor hun aardappelen, groente en fruit dan voor vlees en vis, blijkt uit onderzoek van het statistische bureau Destatis.

Zoals Nederlanders vaak geassocieerd worden met tulpen en molens en Fransen met wijn en stokbrood, denk je bij Duitsers aan lederhosen, bier en worst. Bij eten denk je in Duitsland vooral aan een stuk vlees op het bord en groente is amper meer dan garnering. Dat beeld is in de werkelijkheid gekanteld, blijkt nu uit onderzoek van Destatis.

Vleesuitgaven blijven achter

Elke vijf jaar doet het statistische bureau een groot onderzoek naar het inkomen en het uitgavepatroon van Duitse huishoudens. Meer dan 10.000 huishoudens houdt daarvoor vrijwillig een gedetailleerde administratie bij wat betreft hun uitgaven aan voeding, drank en tabak. De uitkomsten van dat onderzoek over 2018 zijn nu bekendgemaakt.

Uit deze cijfers blijkt dat een gemiddeld Duits huishouden voor het eerst meer geld uitgeeft aan groente en fruit dan aan vlees en vis. Per maand besteedt elk huishouden gemiddeld bijna € 62 aan aardappelen, groente en fruit. De maandelijkse uitgaven aan vlees en vis nemen ook jaarlijks toe, maar blijven met iets minder dan € 59 nu toch achter bij hetgeen voor groente en fruit wordt betaald.

Zuivel en eieren in opmars

De uitgaven aan groente en fruit zijn in vijftien jaar fors gestegen. In 2003 besteedde een gemiddeld huishouden in Duitsland maandelijks amper meer dan € 43 aan aardappelen, groente en fruit. Inmiddels ligt het maandbedrag dus € 19 hoger. Dat komt met name omdat Duitsers meer groente zijn gaan eten. Toch zit er ook een opvallend grote stijging in de bestedingen aan fruit.

Bij vlees lijkt de rek er een beetje uit wat de maandelijkse uitgaven van Duitse huishoudens betreft. In 2018 werd gemiddeld zo’n € 49 per maand aan vlees besteed. Dat is maar iets meer dan de € 47 die in 2003 voor vlees bestemd was. Bij vis nemen de uitgaven nog wel wat toe. In 2018 werd daaraan maandelijks bijna € 10 besteed.

Zuivel en eieren zijn qua uitgaven nog wel behoorlijk in opmars binnen het Duitse huishouden. In vijftien jaar stegen de maandelijkse uitgaven daaraan met € 10 naar zo’n € 42 in 2018. Bij brood en graanproducten zijn de bestedingen met zo’n € 6 gestegen naar iets meer dan € 43 per maand.

Minder alcohol en tabak

In totaal geeft een gemiddeld Duits huishouden inmiddels zo’n € 320 per maand uit aan voeding, drank en tabak. Dat is zo’n € 50 meer dan in 2003. Het budget dat uitgaat naar voeding, drank en tabak in een huishouden dat bestaat uit vier personen is in dezelfde periode met € 115 gestegen naar ruim € 515 per maand. In deze gezinnen gaat overigens nog wel het meeste geld naar vlees en vis; bijna € 100 per maand. Maar ook in deze gezinnen zijn aardappelen, groente en fruit sterk in opmars. In vergelijking met 2003 wordt daarvoor zo’n € 95 per maand uitgetrokken en dat is € 40 meer dan in 2003.

Het stereotype van de bierdrinkende en worstetende Duitser komt daarmee onder druk. Ook al omdat er juist minder aan alcohol en tabak wordt besteed. Huishoudens met vier personen gaven in 2018 maandelijks iets minder dan € 33 aan alcoholische dranken uit, terwijl dat in 2003 nog iets meer dan € 34 was. In de consumptie van alcoholvrije dranken zit daarentegen een flinke groei; van € 50 naar € 57 per maand.

Ramaker
John Ramaker RedacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen