Skip to content

Groentesector omarmt thema gezondheid

GroentenFruit Huis zet vol in op gezondheid als hét kenmerk van de Nederlandse groente- en fruitsector.

Directeur Janine Luten: "Vooral bij de jongere leeftijdsgroepen is winst te behalen." premium

Directeur Janine Luten: "Vooral bij de jongere leeftijdsgroepen is winst te behalen."

GroentenFruit Huis zet vol in op gezondheid als hét kenmerk van de Nederlandse groente- en fruitsector.

De afgelopen maanden is samen met reclamebureau Roorda een start gemaakt met effectievere promotie van het eten van meer groene en fruit. “Een beweging”, noemt GroentenFruit Huis-directeur Janine Luten het. “Het moet meer impact hebben dan een gewone campagne.”

Met gedragsveranderingscampagnes heeft het Amsterdamse bureau veel ervaring. Roorda is het bureau dat 15 jaar geleden de BOB in Nederland introduceerde. En ook met NIX18 heeft het met behoorlijk veel succes aandacht gevestigd op het niet-drinken en niet-roken voor de achttiende verjaardag.

Een dergelijke structurele gedragsverandering is ook wenselijk om gezonder te gaan eten. Maatschappelijk is daar veel steun voor. Meer plantaardig eten wordt gezien als wapen tegen klimaatverandering en meer groente en fruit eten is goed voor de gezondheid.

We zijn jaren bezig geweest om de btw op groente en fruit omlaag te krijgen en je ziet dat daar nu eindelijk beweging in komt

Brede steun voor btw-verlaging

De brede steun voor een verlaging van de btw op groente en fruit is tekenend, volgens Luten. “We zijn jaren bezig geweest om de btw op groente en fruit omlaag te krijgen en je ziet dat daar nu eindelijk beweging in komt. Het zit enkel nog vast op de definitiekwestie. Wij zijn voorstander van een zo eenvoudig mogelijke definitie, die snel ingevoerd kan worden. Wat ons betreft verstaan we hier eenvoudigweg alles onder dat niet bewerkt en verwerkt is. Dus wel gesneden sla en geraspte worteltjes, maar geen producten waar nog iets aan toegevoegd is.”

Maar ook al weet elke Nederlander heus wel dat groente en fruit gezond is, en straks dus ook een paar procent goedkoper, toch is er nog een drempel te nemen om er ook écht meer van te gaan kopen en eten. Luten: “De gedragsverandering willen we in eerste instantie op gang brengen bij jongeren. Daar is de meeste winst te behalen. In drie jaar tijd willen we daar meetbaar stappen zetten. Bijvoorbeeld met meer groente en fruit op andere eetmomenten.”

Iets nieuws na NAGF

De afgelopen 4 jaar stak de sector al gezamenlijk geld in het Nationaal Actieplan Groente en Fruit (NAGF), dat meegefinancierd werd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met een beperkt budget en ‘zachte instrumenten’ zoals het informatiekanaal Veggipedia.nl, en onderzoek naar nudging op de winkelvloer van supermarkten, werden bescheiden resultaten behaald.

Luten ziet de beweging naar een gezonde generatie als iets geheel nieuws. Iets dat door alle leden wordt omarmd. “Daarnaast worden er partnerschappen gezocht met andere partijen binnen en buiten de sector.”

Wie kan nu beter vertellen waar de sector voor staat en welke impact die heeft dan de sector zelf?

Corporate story voor beter beeld sector

De nieuwe beweging naar een betere gezondheid maakt deel uit van een breder uit te dragen positief verhaal over de voedingstuinbouw als sector en keten. Luten werkt al maanden aan een zogeheten corporate story. “Dat is het verhaal over onze sector. Wie kan nu beter vertellen waar de sector voor staat en welke impact die heeft dan de sector zelf? Verhalen kunnen vertellen over waar je werkt, waar je trots op bent en welke impact jouw sector heeft en wil hebben op de maatschappij is tegenwoordig een belangrijke waarde voor medewerkers, ketenpartners, overheden en de samenleving zelf.”

Bij zo’n corporate story hoort een nieuwe missie – die is nu nog wat zakelijk over het zijn van een kenniscentrum en een belangenorganisatie voor de leden. Dat kan prikkelender en positiever in beeld gebracht, vond Luten. “We zijn blij met het bestuursbesluit om deze story te illustreren met een film. Op 2 juni komt die film uit, tijdens ons jaarcongres dat we organiseren met als thema ‘branding’ en over hoe we met een corporate story onze missie en impact beter op de kaart kunnen zetten. Alle leden van GroentenFruit Huis kunnen hun eigen spinoffs maken, geënt op deze film en die corporate story en daarmee de beweging naar een gezonde maatschappij nog veel meer betekenis geven.”

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin