Grondfonds is mooi smeermiddel

Het idee van een grondfonds om beweging te brengen in de ruimtelijke ontwikkeling verdient verdere uitwerking.

De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland zit in het slop. Er moet van alles gebeuren voor klimaat, infrastructuur, huizenbouw, veenweide, stikstof, water, natuur, ga zo maar door. Voor al die dingen is grond nodig. Geen wonder dat veel boeren het gevoel hebben dat iedereen op hun grond aast. In termen van Farmers Defence Force: ‘boeren worden van hun land gejaagd’.

Iedereen blijft zitten waar hij zit en wacht

Dat is sterk uitgedrukt, feit blijft dat van de landbouw verwacht wordt dat ze hier en daar ruimte inlevert, om op andere plekken te kunnen doorontwikkelen. Dat is onontkoombaar. En als het dan moet, dan maar zo goed mogelijk. Maar daar schort het aan. Er is te weinig beweging, iedereen blijft zitten waar hij zit en wacht… op het schip met geld of op duidelijkheid van een regionale overheid die zich verstrikt in ‘gebiedsgericht maatwerkbeleid’.

Fonds kan grond stopper opkopen

Dat moet anders, constateerde onder meer Rabobank eerder dit jaar. Stilstand is achteruitgang. Er moet een smeermiddel komen, in de vorm van een grondfonds, is de gedachte. Zo’n fonds kan van een stopper grond kopen zonder dat er meteen een nieuwe gebruiker klaarstaat. Of een nieuwe start elders sneller mogelijk maken. Zo’n fonds brengt beweging, dempt risico‘s, werkt over provinciegrenzen heen. Een prima idee om verder uit te werken.

Lees ook: Bas Rüter, Rabo: ‘Grondfonds smeermiddel stikstofbeleid’

Een onderzoek naar de mogelijkheden is lang onderweg. Het bewijst hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Grond is emotie, er is al eens een kabinet over gestruikeld. En ja, er zitten haken en ogen aan een overheid die in grond gaat, ook al doet ze dat samen met private partijen. Maar het is toch tijd om er werk van te maken en dit idee vorm te geven.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.