Grondhonger

Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Grondhonger is van alle tijden. Ook onder boeren onderling. Het gezegde ‘buurmans grond komt maar één keer te koop’ is er niet voor niets.

Maar er komt steeds meer concurrentie van buiten de sector. Het is echt dringen in Nederland. Heel veel partijen willen wat met onze schaarse (landbouw)grond. Zo moet er landbouwgrond naar natuur, naar woningbouw, naar wegen en gaat grond ingezet worden voor de energietransitie.

De landbouw moet hier voor wijken en liefst een beetje snel ook om alle doelstellingen waar Nederland zich in het verleden aan heeft gecommitteerd, te kunnen realiseren. Hoe dat moet, daar wordt natuurlijk veel over nagedacht. Zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs een rapport naar buiten gebracht: Grote opgaven in een beperkte ruimte.

Nieuwe woningen bouwen

Kort gezegd komt de inhoud van het rapport er op neer dat er heel veel grond onttrokken gaat worden aan de landbouw. Met name met het doel om een groot aantal nieuwe woningen te bouwen. Om de opwarming van de aarde vervolgens te beperken, moeten er nieuwe locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen. En natuurlijk moet het milieu verbeterd worden. Dit is een hele opgave voor ons volle, drukke landje.

Geen nieuwe zonneparken

Gelukkig wordt er zo nu en dan ook tegengas gegeven. In mijn eigen gemeente mogen bijvoorbeeld geen nieuwe zonneparken gevestigd worden. Dit om de vruchtbare en kostbare grond voor de landbouw te behouden. Een goede beslissing vind ik. Er zijn bedrijfsdaken genoeg om panelen op te plaatsen. Gebruik die eerst maar eens voordat je onze waardevolle landbouwgrond vol zet met zonnepanelen.

Seegers
Pieter Seegers Fiscalist

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.