Grondkamer tegen glyfosaatverbod in pachtcontract

04-02-2020 | Laatste update op 26-01 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

De gemeente Gilze en Rijen mag het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat door pachtende boeren op pachtgronden van de gemeente niet verbieden.

Dat staat in een uitspraak van de Grondkamer, die pachtovereenkomsten beoordeeld. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep. Dat meldt RVO.nl-woordvoerder Michel Maas in Binnenlands Bestuur.

Verpacht voor een jaar

De gemeentelijke gronden waar het om gaat zijn in de toekomst bestemd voor bebouwing. Maar tot die tijd wordt die grond vaak voor periodes van een jaar verpacht aan boeren. Dit jaar heeft Gilze en Rijen voor het eerst de eis gesteld dat geen glyfosaathoudende onkruidverdelgers gebruikt mogen worden. Glyfosaat is in veel landen verboden per 2024. In het Europees Parlement gaan al jaren stemmen op voor een algemeen verbod van het middel. Veel Nederlandse overheden verbieden het gebruik van glyfosaat inmiddels bij opdrachtnemers van werk in de openbare ruimte.

Om met een dergelijk verbod de pachtgronden schoon te houden, zoals de gemeente in het pachtcontract wilde regelen, is volgens de Grondkamer echter een buitensporige maatregel. Er is geen landelijk verbod op glyfosaat. Ook is er geen speciale reden waarom het verbod op gronden in Gilze en Rijen, die niet in de buurt van bijvoorbeeld een natuurgebied liggen, van toepassing moet zijn. Dat alles benadeelt de pachter te veel in zijn exploitatievrijheid, aldus de Grondkamer.

‘Eisen om mens, dier en milieu te beschermen’

Volgens wethouder David Vermorken van onder andere Grondbedrijf wordt met die uitspraak geen rekening gehouden met de schadelijke gevolgen van het middel voor mens en natuur. “De gemeente vindt dat ze als eigenaar van deze gronden eisen mag stellen om mens, dier en milieu te beschermen. We willen toekomstige gebruikers of bewoners niet opzadelen met extra opruimkosten of gezondheidsrisico‘s. Daarom maken we bezwaar tegen het oordeel van de Grondkamer.”

Beukema
Eric Beukema RedacteurBeheer