Grondmarkt regio West doet stapje terug

20-01-2020 | Laatste update op 08-08 |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De agrarische grondprijs in West-Nederland is in 2019 2% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Ook is flink minder grond verhandeld. Onzekerheid en onaantrekkelijke rentes bij banken remmen de handel.

Op de agrarische grondmarkt in westelijk Nederland zijn de eerste drie kwartalen van 2019 lagere prijzen betaald dan in dezelfde periode het jaar ervoor. De gemiddelde grondprijs van de eerste drie maanden van 2019 daalde met 2% tot € 56.700. Dat was het jaar ervoor nog € 57.900, blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Grondprijs daalt 2%

Alhoewel het normaal is dat de prijs fluctueert door het jaar heen, is toch een verdere dalende trend zichtbaar. Zo daalde de prijs in Q3-2019 met 14% ten opzichte van kwartaal 2, namelijk van € 59.600 tot € 51.200.

In 2018 daalde de prijs in hetzelfde kwartaal – waarin over het algemeen weinig handel is – met 2% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De oorzaak van die daling komt met name door de onzekerheid omtrent de stikstofcrisis én voorzichtigheid bij stoppers door onaantrekkelijke rentes bij banken.

In tegenstelling tot de cijfers van het kadaster ziet agrarisch makelaar bij De Koning & Witzier Niek Doelman dat goede grond altijd nog duur verkocht wordt. “Ik zie eerder een lichte prijsstijging dan een daling. Natuurlijk spelen factoren als ligging, vorm en kwaliteit een rol. Zo zullen afgelegen slappe veengronden of grond nabij een natuurgebied goedkoper verkocht worden.”

Maar de toenemende druk van projectontwikkelaars voor onder andere woningbouw en zonneparken houdt de prijs hoog. “Boeren worden vanuit alle hoeken benaderd.”

24% minder handel

De grondmobiliteit in landsdeel West is met 24% afgenomen: van 5.100 hectare in de periode Q4-2017 tot en met Q3-2018 tot 3.900 hectare over de laatste vier kwartalen (Q4-2018-Q3-2019).

Die trend herkent Doelman. “De regelgeving is onduidelijk en boeren wachten liever af. Wellicht houden ze ook rekening met eventuele aankoop van stikstofrechten. Er moet snel duidelijkheid komen in het dossier.”

Agrarische stoppers voorzichtig met verkoop grond

Daarnaast zijn stoppers voorzichtig met de verkoop van grond: “Boeren willen met deze onaantrekkelijke rente geen geld op de bank, maar juist in de grond houden.”

Onder landdeel West vallen de volgende landbouwgebieden: Westelijk Holland, Waterland en Droogmakerijen en het Hollands/Utrechts Weidegebied.

Prijsinformatie over landbouwgrond vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer