Grondprijs Limburg 11% hoger in derde kwartaal

20-12-2019 | Laatste update op 15-03 | |
Foto: ANP - Foto: "Eric Dikker"
Foto: ANP

De gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in Limburg is in het derde kwartaal van 2019 met ruim 11% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Zowel bouwland als grasland werden duurder.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Limburg is in kwartaal drie van 2019 ruim 11% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt neer op bijna € 70.400 voor een hectare, terwijl vorig jaar bijna € 63.200 betaald werd. In vergelijking met de prijzen in kwartaal drie van 2017 (€ 62.200) is dit ruim 13% meer. Dat blijkt uit gronddata van het Kadaster.

Grasland én bouwland duurder

Opvallend is dat zowel de prijs voor bouwland als grasland fors gestegen zijn, terwijl de landelijke trend grotere prijsverschillen tussen beide laat zien. Over het algemeen neemt de prijs voor kwalitatief goed bouwland sneller toe dan een perceel wat minder van kwaliteit is. De landelijke prijs voor grasland heeft daarentegen meer de neiging te dalen of gelijk te blijven, doordat het aanbod toeneemt door een toenemend aantal stoppers. Hierdoor neemt de kloof tussen bouw- en grasland toe, volgens VBO-voorzitter Hans Peters.

De prijs voor een hectare bouwland (€ 74.000) is in Limburg in kwartaal drie met bijna 8% toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (€ 68.800). Voor een hectare grasland is in het derde kwartaal (€ 65.700) van dit jaar bijna 19% meer betaald dan vorig jaar (€ 55.300). In Zuid-Limburg werd gemiddeld 16% meer betaald voor een hectare landbouwgrond dan in Noord-Limburg. Grasland was er bijna 22% duurder. Bouwland ruim 19%.

Stikstofcrisis houdt grondhandel in de greep

Aelmans-makelaar Engelbert de Bruijn herkent de prijsstijging voor kwalitatief goede gronden. “Ondanks de stikstofcrisis is de vraag naar goede landbouwgrond altijd nog goed. Goede grond wordt goed verkocht.” Wel geeft de Bruijn aan dat de stikstofcrisis erg bepalend is in gebieden waar veel veehouderijbedrijven gevestigd zijn, zoals in Noord-Limburg. “Daar zie je logischerwijs dat de vraag wat minder is. Boeren wachten af omdat er zoveel onzekerheid heerst in de politieke sferen over het stikstofdossier.”

Agrarisch NVM-makelaar en taxateur Ard Klijsen herkent het dalende aantal transacties op landelijk niveau, maar ook in Zuid-Nederland. “Toch worden bij de transacties die gedaan worden altijd nog flinke prijzen betaald voor een kwalitatief goed perceel. Met name voor bouwland. Voor grasland is het verschil groter. Sommige percelen zijn alleen geschikt om grasland te verbouwen, terwijl andere percelen ook voor akkerbouw geschikt zijn en dus duurder verkocht worden.”

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Essink
Stefan Essink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.