Grondwater op de bon?

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Het voorjaar gaat knallend van start met recordwarm weer op de laatste dag van maart en een stralende 1 april. Maart was vrij koel, maar wel aan de droge kant. Nog niet zo heel lang geleden heette dat ‘mooi droog’, want: goed voor het landwerk.

In de landbouwpraktijk zal dat nog steeds zo zijn. Het voorjaarswerk is in volle gang, maar er is ook een vervelende bijsmaak: gaan we opnieuw naar een veel te droog groeiseizoen in grote delen van het land? Vooral in de hoger gelegen gebieden staan de seinen alweer op oranje.

Grondwater wordt schaarser, de beregeningsmogelijkheden ook

Waterschappen zinspelen op beregeningsverboden. Ze hebben lering getrokken van de afgelopen droge jaren, en proberen veel meer dan voorheen het water langer vast te houden en zo de bodem als buffer te benutten. Evengoed kan het niet zonder aanvulling van boven. De schaarste zal toenemen door extra behoefte en minder neerslag.

Grondwatergebruikers moeten rekening houden met steeds meer restricties plus hogere kosten

De afgelopen jaren, vooral 2018, werden nog gezien als uitzonderlijk. De mogelijkheden om water op te pompen voor beregening werden ruim gehouden. Dat blijft niet zo. Grondwater zal meer en meer op de bon gaan naarmate droogte ‘normaler’ wordt.

Opgepompt water registreren begin van aanscherping waterverdeelbeleid

Deze week kwam vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies en waterschappen een eerste teken van aanscherpingen van waterverdeelbeleid. Eerste stap is een betere registratie van wat er zoal opgepompt wordt. Voor de grootonttrekkers in de industrie en drinkwaterwinning is dat allemaal wel in beeld, voor kleinere gebruikers, zoals boeren, niet.

Registreren zal niet het eindpunt zijn. Grondwatergebruikers moeten rekening houden met steeds meer restricties plus hogere kosten voor watergebruik.

Meer overBeheer