Groningen wil miljoenen voor aanpak bodemdaling

06-01-2020 | Laatste update op 08-08 | |
Foto: Koos Groenewold -
Foto: Koos Groenewold

De provincie Groningen wil miljoenen euro’s van het Rijk om de gevolgen van bodemdaling in veengebieden aan te pakken.

De provincie heeft grote zorgen over de gevolgen van de zogenoemde veenoxidatie. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Alternatieven voor het huidige gebruik van landbouwgrond worden daarvoor onderzocht.

Meerdere gebieden in Groningen

Veenoxidatie ontstaat door opdrogend veen bijvoorbeeld door een te laag waterpeil. Als het veen opdroogt klinkt het uiteindelijk in en daarbij komen ook grote hoeveelheden CO2 vrij. In Groningen zijn meerdere gebieden waar de bodem met meer dan een halve meter kan dalen. Ook in Drenthe spelen problemen door bodemdaling in veengebieden.

Veen heeft een hoog waterpeil nodig om niet in te klinken. Tegelijkertijd heeft de landbouw belang bij een niet te hoog waterpeil. Provincie en waterschappen willen een gezonde bedrijfsvoering niet onmogelijk maken volgens de krant. Daarom is er onderzoek nodig naar mogelijkheden voor een hoger waterpeil in combinatie met landbouw.

Nathouden veenpakketten

Oplossingen tegen bodemdaling gaan onder meer over het nathouden van de veenpakketten. Andere opties die worden onderzocht zijn het ophogen van landbouwgrond of inzet van natte teelten zoals bos. Ook wordt gekeken naar zonneparken en het omzetten van bouwland in grasland.

Eind 2019 kwamen tientallen meldingen binnen over bodemdaling in de gemeente Emmen, met name uit het gebeid Veenoord en Erica.

Aardgas- en zoutwinning

Bodemdaling kent meerdere oorzaken in de Noordelijke provincies en verschilt per regio. Aardgaswinning is een van de oorzaken, een andere oorzaak is de winning van zout door Nedmag in Veendam. Inmiddels is de aardgaswinning al fors teruggeschroefd. Over de winning van zout zijn overheden verdeeld. Daarover liggen nu adviezen van de lokale overheden en de provincies Drenthe en Groningen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat daarover een besluit moet nemen.

Herstel van veen is ook in andere delen van Nederland aan de orde zoals in de veenweidegebieden in Friesland en in Utrecht en Zuid-Holland. Vanwege bodemdaling, maar ook als onderdeel van het klimaatakkoord in verband met het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer