Gronings agrofood innovatieproject krijgt € 800.000 van GS

07-04 | |
Foto: Institute for Sustainable Process Technology
Foto: Institute for Sustainable Process Technology

Het agrofood test- en innovatieproject Fascinating werkt aan realisering van nieuwe fabrieken en proceslijnen om hoogwaardige eiwitten zo duurzaam mogelijk te verwerken en om te zetten naar ingrediënten voor voedingsmiddelen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten om € 800.000 subsidie te verlenen aan het agrofood test- en innovatieproject Fascinating van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT).

In december 2020 kreeg het initiatief reeds € 10 miljoen vanuit het Nationaal Programma Groningen. Tegelijkertijd conformeerde het bedrijfsleven zich aan het project, voor eveneens € 10 miljoen. De looptijd is 3 jaar.

Landbouwsector van de toekomst

Fascinating, dat staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen, is een Gronings coöperatiecluster dat vorm geeft aan de landbouwsector van de toekomst: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. De komende jaren wordt in dit project gewerkt aan realisering van nieuwe fabrieken en proceslijnen om hoogwaardige eiwitten zo duurzaam mogelijk te verwerken en om te zetten naar ingrediënten voor voedingsmiddelen.

De landbouwcoöperaties Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina vormen de basis van Fascinating. Zij werken samen met kennisinstellingen en organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie, landbouw en de energiesector. Het doel is een gezond dieet dat in balans is met de natuur en welvaart brengt. Het heeft een gesloten stikstofsysteem en is vrij van CO2-uitstoot.

Eiwittransitie

Hiervoor is een eiwittransitie nodig en een nieuwe manier van kijken naar waarde, stelt ISPT. “We kunnen meer waarde halen uit voeding, teruggeven aan de natuur en inbrengen in de economie door efficiënter om te gaan met de eiwitten die we produceren”, licht het Amersfoortse instituut toe.

De keuze voor uitvoering van het project viel op Groningen, omdat deze regio naast beschikbare landbouwgrond een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa heeft. Daar komt de beschikbaarheid van duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie bij.

Vos
Petra Vos RedacteurBeheer