Groot onderzoek naar virusbestendigheid tuinbouw

30-04-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Sjaak van der Tak is namens Glastuinbouw Nederland een van de trekkers van het onderzoek naar crisisbestendigheid. - Foto: Peter Visser
Sjaak van der Tak is namens Glastuinbouw Nederland een van de trekkers van het onderzoek naar crisisbestendigheid. - Foto: Peter Visser

De tuinbouw wil zijn eigen structuur tegen het licht houden om de verschillende virusbedreigingen het hoofd te bieden.

Dat kondigt de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw aan, onderdeel van Greenport Nederland. De aanleiding is niet alleen de coronacrisis, maar ook de grotere dreiging van virussen in de teelt, zoals ToBRFV.

Sjaak van der Tak, namens Glastuinbouw Nederland trekker van het onderzoek, vergelijkt de stap met het McKinsey-onderzoek uit 2015. Dat was bedoeld om na Ehec- en tuinbouwcrisis de glasgroentensector nieuw leven in te blazen. “Nu is het onderzoek breder en naar alle facetten van de tuinbouw”, zegt Van der Tak.

Reeks van crises, van corona tot Rusland-boycot

Van der Tak ziet dat de tuinbouw in het verleden door opeenvolgende crises werd geteisterd, zoals Ehec, de kredietcrisis, de Rusland-boycot en de tuinbouwcrisis. De tuinbouw paste zich steeds aan.

De huidige coronacrisis roept nieuwe vragen op over de tuinbouwstructuur, maar ook de steeds grotere dreiging van virussen in de teelt. “Blijkbaar komen virussen als ToBRFV in een groter tempo langs. De vraag is of we zijn voorbereid, zodat ondernemers het kunnen dragen. Het valt op dat bedrijven nauwelijks buffers hebben. Is dan ons financieel stelsel te krap? Zijn er andere samenwerkingsvormen te verzinnen en hebben we nog de goede parameters voor deze scenario’s.”

Ook tuinbouwakkoord en energieakkoord bezien

Alle afspraken met de overheid, zoals het brede tuinbouwakkoord en het energieakkoord, worden in het sectoronderzoek tegen het licht gehouden. Bij voorbaat kan Van der Tak niet zeggen dat de doelstellingen verlaagd moeten worden. Die afspraken met het kabinet staan niet vast. Van der Tak: “Na de coronacrisis zal de overheid ook anders naar zaken kijken.” Daarmee sluit hij niet uit dat doelstellingen worden aangepast.

Als dit een onderzoek zoals het McKinsey-rapport in 2015 wordt, is de vraag of wel een concreet resultaat kan worden verwacht. Dat rapport leek immers te verzanden. Van der Tak: “Je ziet toch dat na dat rapport er wel schaalvergroting is ontstaan, en samenwerking in een Federatie voor Glasgroenteorganisaties. Het is absoluut goed om zaken te herijken.”

Conclusies dit najaar beschikbaar

Directeur Judith Schueler van het triple-helix-samenwerkingsverband Accezz (een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap) is gevraagd om het onderzoek te coördineren met ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. In het najaar zijn de conclusies beschikbaar in een eindrapport.

Lees ook: Plantenviroloog: ‘Wie afwacht, lijdt meeste schade’

Verheul
Jeroen Verheul Redacteur
Meer over


Beheer