Doorgaan naar artikel

Grote commotie om actieplan AgriNL

De Heus is een van de bedrijven die uit AgriNL is gestapt. - Foto: ANP premium

De Heus is een van de bedrijven die uit AgriNL is gestapt. - Foto: ANP

Over het actieplan dat samenwerkingsverband AgriNL gisteren op zijn website publiceerde is veel ophef ontstaan. Diverse betrokkenen trekken inmiddels hun handen er vanaf en het plan is van de website gehaald.

Drie bedrijven – ForFarmers, De Heus en Van Drie Group – zeiden woensdag 13 oktober uit AgriNL te stappen. LTO Nederland, Agrifirm en Lely geven aan het niet eens te zijn met het actieplan maar zijn niet uit AgriNL gestapt; FrieslandCampina zegt afstand te nemen van de samenvatting zoals die gepubliceerd is.

Aanleiding was de samenvatting van een actieplan dat gisteren op de site van AgriNL (waarin tot nu toe elf van Nederlands grootste agribusinessbedrijven en LTO Nederland verenigd waren) is geplaatst. Daarin werd een zeer regionale aanpak van de stikstofcrisis voorgesteld, waarbij Nederland zou worden opgedeeld in 113 regio‘s. Per regio moet een herinrichtingsproces gestart worden, dat ook ruimte voor woningbouw en natuur zou moeten creëren.

Onder het plan stonden de namen van alle 12 organisaties die tot woensdag 13 oktober in AgriNL zaten: Agrifirm, Avebe, De Heus, ForFarmers, Lely, LTO Nederland, Plukon Food Group, Rabobank, Royal Cosun, Royal FrieslandCampina, VanDrie Group en Vion Food Group.

Andere boerenbelangenorganisaties – Farmers Defence Force, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond – reageerden woest op het actieplan.

Niet de mening van AgriNL-leden

Op AgriNL verscheen woensdag een toelichting dat het actieplan niet was voorgelegd tijdens een ledenvergadering, en dat het niet in alle opzichten de mening is van de AgriNL-leden.

Zowel LTO Nederland, Agrifirm als Lely geven aan het plan niet goedgekeurd te hebben. Volgens LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak circuleert (een opzet van) het plan al lang, en heeft LTO Nederland daar al ‘voor zijn tijd’ zijn opvattingen over gedeeld. Met hun kritiek is onvoldoende gedaan zegt LTO, en daarom zijn zij niet akkoord gegaan.

Plan past niet in LTO-visie

Van der Tak laat weten dat LTO het er echt niet mee eens is, en dat het actieplan niet past in de LTO-visies. LTO beraadt zich op zijn toekomst en positionering binnen AgriNL, al laat Van der Tak ook weten dat ze hechten aan de samenwerking met de periferie-bedrijven om zich gezamenlijk in te zetten voor de positie van boeren en tuinders. “Wij gaan hier binnen AgriNL een hartig woordje over spreken,” aldus de LTO-voorman.

Ook Agrifirm staat niet achter het stuk dat dinsdag gepubliceerd is op de site van AgriNL, aldus een woordvoerder van het veevoerbedrijf. Wel blijven ze vooralsnog actief in Agri NL, omdat de voerfabriek zich graag inzet voor de toekomst van de agrarische sector.

Innovatie als oplossing

Lely-CEO André van Troost laat weten verbaasd te zijn over wat er gebeurd is. “Wij zitten er net in, sinds de zomer, met als doel innovatie in plaats van reductie op de agenda te krijgen,” aldus Van Troost. “Nu gaat er een actieplan live dat niet is afgestemd. Dat is spijtig.” Het plan strookt niet met de visie van Lely geeft hij aan, die juist wil inzetten op innovatie als oplossing voor de stikstofproblematiek. Tegelijk vindt hij het wel belangrijk om juist in discussie te blijven. “Als we er nu uitstappen, hebben we niets bereikt.”

Verschillende belangen

ForFarmers en De Heus lieten weten dat de ‘stevige reacties’ reacties voor hen wel aanleiding zijn om uit AgriNL te stappen. Farmers Defence Force dreigde met acties als de bedrijven in AgriNL hun plan niet introkken. Van Drie Group zei zijn lidmaatschap van AgriNL al per 2022 opgezegd te hebben vanwege de verschillende belangen in de groep, en nu ‘versneld te stoppen’.

Onduidelijk is door wie en waarom de samenvatting van het actieplan op de website van AgriNL is geplaatst. Van der Tak spreekt van een ‘even Apeldoorn bellen’ en verwijst naar de communicatieafdeling van AgriNL. AgriNL zelf was zowel dinsdag als woensdag niet bereikbaar voor vragen.

Dinsdag stond ook een paginagrote advertentie van AgriNL in het Financieele Dagblad en regionale dagbladen, met een (algemenere) oproep om te komen tot een duurzaam perspectief voor Nederland en zijn landbouw. Betrokkenen laten weten dat deze wél is afgestemd en dat zij hier wel achter staan.

Beheer
WP Admin