Grote woede om ‘intrekken natuurvergunning’

Koeien in de stal. Als het gaat om intrekking van natuurvergunningen zou de overheid zich volgens Agractie moeten richten op ‘grote vervuilende bedrijven zoals in de Botlek'. - Foto: Misset
Koeien in de stal. Als het gaat om intrekking van natuurvergunningen zou de overheid zich volgens Agractie moeten richten op ‘grote vervuilende bedrijven zoals in de Botlek'. - Foto: Misset

Het uitgelekte advies van landsadvocaat Hans Besselink over het intrekken van de natuurvergunning treft de agrarische sector als een bom. Er is grote woede over de optie die de landsadvocaat heeft uitgewerkt.

LTO Nederland zegt het ‘schandalig’ te vinden dat scenario’s worden bekeken waarin rechtmatig verkregen en getoetste vergunningen worden ingetrokken. “Wij accepteren onder geen beding dat boeren rechteloos worden gemaakt. Wat ons betreft gaat dit scenario rechtstreeks de prullenbak in.”

Actiegroep Agractie heeft dinsdag 14 september meteen gevraagd om openbaarmaking van alle stukken over de verschillende stikstofscenario‘s. Als het gaat om intrekking van vergunningen zou de overheid zich volgens Agractie moeten richten op ‘grote vervuilende bedrijven zoals in de Botlek, Tata Steel, biomassacentrales’.

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, concludeert dat het lijkt of de regering uit is op een burgeroorlog.

Erwin Wunnekink, voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina, zegt dat de overheidsplannen en scenario’s waarin wordt gepleit voor significante en ongerichte verkleining van de veestapel  ‘compleet voorbijgaan aan de belangrijke rol van boeren bij het voeden van de bevolking, en aan de rol die boeren spelen bij de talloze lokale initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van ons platteland. De reeks aan uitlekkende plannen en luchtballonnen, zorgen voor enorme onrust en onzekerheid in de sector en dragen niet bij aan verduurzaming van de sector als geheel.’

Minister zoekt naar perspectief voor boer

Landbouwminister Carola Schouten zegt het vreselijk te vinden dat het advies tot veel onrust leidt bij de boeren. Zij laat weten dat er geen besluit is genomen en dat ze zoekt naar mogelijkheden die boeren wél perspectief bieden.

LTO vraagt de Tweede Kamer om de minister aan te moedigen het vergunning-intrekkingsplan niet verder uit te werken. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “Aan deze gekkigheid moet een einde komen.”

De Tweede Kamer heeft  ingestemd met een verzoek van BoerBurgerBeweging om een debat te houden over het advies en over andere adviezen die mogelijk nog in de pen zitten.

De optie die Besselink heeft beschreven is op zich niet nieuw. Eerder dit jaar schreef juriste Franca Damen over de voorwaarden die de rechter stelt aan de intrekking van een natuurvergunning. De Raad van State heeft in januari van dit jaar gekeken naar de omstandigheden waarbij een vergunning zou kunnen worden ingetrokken. Bij die zaak was landsadvocaat Besselink als vertegenwoordiger van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant betrokken. De Raad van state zegt in de uitspraak dat intrekking van de vergunning in bepaalde situaties mogelijk is.

Redenen intrekken natuurvergunning

In de Wet natuurbescherming staat de mogelijkheid om een vergunning in te trekken, zelfs als de vergunninghouder zich houdt aan alle vergunningvoorwaarden en de vergunning terecht is afgegeven. Er zijn verschillende redenen om een vergunning in te trekken:

  • als bij de vergunningaanvraag verkeerde informatie is verstrekt aan de overheid;
  • als de overheid de vergunning ten onrechte heeft verleend;
  • als een vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning;
  • als de omstandigheden zodanig zijn veranderd dat de vergunning niet zou zijn afgegeven als die omstandigheden er waren geweest toen de vergunning werd aangevraagd.

Uitzonderlijke situatie

Daarnaast is er nóg een uitzonderlijke situatie waaraan de wet refereert. Die doet zich voor als ondanks de vergunning sprake is van verslechtering van de natuur en van ‘significante effecten’ op de te beschermen natuur. In die situatie moet een lidstaat ‘passende maatregelen’ treffen. Dat kan door het intrekken van een vergunning, maar ook door het treffen van beschermingsmaatregelen in de natuur zelf. Als de overheid ‘passende maatregelen’ heeft getroffen, kan daarmee worden voorkomen dat een vergunning moet worden ingetrokken.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer