Doorgaan naar artikel

Haags noodverband met voermaatregel

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Een Haags noodverband. Veel positiever valt de voermaatregel van minister Carola Schouten niet te typeren.

De bewindsvrouw wil per 1 september de hoeveelheid ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee reduceren. De maatregel duurt tot 1 januari 2021.

Het noodverband is – samen met de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/uur – nodig om de vergunningverlening van woningbouw en infrastructurele werken los te trekken. Deze voermaatregel is een van de kortetermijnmaatregelen van het stikstofplan dat het kabinet 2 weken geleden presenteerde. Dat plan is bedoeld voor de langere termijn en behelst onder meer opkoop bedrijven, voerspoor, strengere emissienormen voor stallen en mest uitrijden met water.

Rekenmodel

Schouten heeft met deze tijdelijke voermaatregel gekozen voor een rekenmodel, vanachter het bureau getekend door haar ambtenaren. Op zandgrond geldt 191 gram per kilo voer, op klei 171 gram. De normen variëren ook nog eens voor productie per hectare. Er staat niets over de verhouding ruwvoer/krachtvoer. In de praktijk hangt de krachtvoergift samen met de kwaliteit van het ruwvoer. Ook staat er niets over de kilo’s krachtvoer.

Hopelijk krijgt het voerspoor in het stikstofplan naar 2030 een invulling afgestemd op de praktijk. Daarvoor is toch overleg met de sector nodig.

Lees ook: LTO en Nevedi negatief over begrenzing eiwitgehalte

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Vullings

Hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin