HAK: radicale omslag naar biologisch nodig

20-01 | |
Willem Veldman
Foto: Canva
Foto: Canva

HAK wil in 2027 naar 100% biologische lokale teelt.

Wie in of na 2027 in Nederland geteelde biologische groenten of peulvruchten van HAK koopt, kiest daarmee automatisch voor een biologisch product. Eerder deed supermarktketen Plus al iets soortgelijks met dagverse zuivel onder huismerk. Leverancier en retailer laten de consument hiermee niet langer kiezen. Of in ieder geval niet als de consument een product van hun merk wil kopen. Ze katten simpelweg een complete productcategorie om naar bio.

Biologisch areaal in Nederland

HAK-CEO Timo Hoogeboom zei het tijdens de opening van de Biobeurs als volgt: “We gaan de consument geen mogelijkheid tot afweging meer geven.” Hij roept op tot een radicale omslag. Die is volgens hem nodig. In de afgelopen decennia groeide het Nederlandse biologisch areaal maar mondjesmaat. Duidelijk is dat met eenzelfde tempo de Nederlandse ambitie van 15% biologisch areaal in 2030 nooit gehaald gaat worden. De eerste inschatting is dat HAK met deze stap ongeveer 10% van de totale groei van het biologisch akkerbouwareaal in Nederland voor zijn rekening gaat nemen. Dat zet zoden aan de dijk.

Keuzes voor consumenten wegnemen

Later op de dag kreeg Hoogeboom, tijdens een paneldiscussie met vertegenwoordigers uit de retail, vanuit de zaal bijval van, oprichter van communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners, Marcel Schuttelaar. Schuttelaar, met 40 jaar ervaring in het communicatievak, trok de conclusie dat het doel van 15% bio in 2030 met alleen betere communicatie niet gehaald gaat worden. Dat heeft het verleden volgens hem wel geleerd. Vanuit die optiek ziet ook hij het als verstandig om keuzes voor consumenten weg te nemen. Dan hoef je ook minder te communiceren. Interessant en zeker een radicale manier om gesteld doel in 2030 te halen.

Meer over


Beheer