Doorgaan naar artikel

Halen klimaatdoel nog niet in zicht, ondanks reductie in landbouw

De totale uitstoot van broeikasgassen door de sector landbouw daalt naar verwachting, waarmee de uitstoot in 2030 30% lager is dan in 1990. Dit staat vermeld in het jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning, KEV, van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Geüpdatet op:
Nieuws
Agri
Sustainable food
Foto: ANP premium

Foto: ANP

De totale uitstoot van broeikasgassen door de sector landbouw daalt naar verwachting, waarmee de uitstoot in 2030 30% lager is dan in 1990. Dit staat vermeld in de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving.

De KEV verschijnt jaarlijks en komt voort uit de Klimaatwet. Het geeft de stand van zaken weer over de uitstoot tot en met 2030. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie vindt dat Nederland op klimaatgebied op weg is met een inhaalslag. “Een paar jaar geleden liepen we echt nog hopeloos achter als het ging om onze klimaatambities”, aldus de bewindsman. Hoewel het doel van 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 nog niet in zicht is, komt het volgens Jetten wel “steeds dichterbij”.

Milieuorganisaties noemen het “onacceptabel” dat het kabinet het eigen klimaatdoel vooralsnog niet haalt. Onder meer Greenpeace en Milieudefensie reageren fel op het rapport.

Reductie landbouwuitstoot

De reductie van de landbouwuitstoot hangt vooral samen met een lager energieverbruik. Het energieverbruik wordt het meeste bepaald door de glastuinbouw. Ook dit verbruik is afgenomen in 2000 en 2021 door besparingsmaatregelen, renovatie en schaalvergroting van bedrijven. De verwachting is dat dit verder zal afnemen, als gevolg van de hoge energieprijzen.

Uitstoot veehouderij en akkerbouw

In het rapport staat dat de uitstoot in de veehouderij en de akkerbouw hoofzakelijk komt vanuit methaan uit mest (in stallen en buitenopslag en door mestbewerking en –verwerking), lachgas als gevolg van stikstoftoevoer naar de bodem door gebruik van dierlijk mest en kunstmest en door beweiding. Deze uitstootgassen uit de veehouderij en de akkerbouw betreffen tweederde van de totale broeikasgasuitstoot van de landbouw. Die daalde vooralsnog door minder bemesting tussen 2000 en 2020 en voorlopige cijfers laten nog een verder daling zien.

De regering heeft nog niet alle plannen uitgewerkt. Deze kunnen nog voor extra reductie van uitstootgassen zorgen. Hieronder vallen onder andere de productie van groene waterstof in de industrie of de normering van de hybride warmtepomp.

Daling varkens en melkkoeien

Het aantal melkkoeien daalt daarnaast met 5%, waarvan ongeveer 1% het gevolg is van de opkoopregeling. Ook het aantal varkens neemt tussen 2020 en 2030 met 9% af, met 4% tussen 2020 en 2021, door vrijwillige uitkoop via de Srv-regeling en de opkoopregeling.

Snel delen

Lisa Sanders

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Copyrights reserved

Terms and conditions Privacy Cookies

Beheer
WP Admin