Half miljoen boete voor negeren NVWA

Een vleesverwerker die in 2018 Elzasser cervelaat en pepercervelaat leverde aan supermarkt Aldi is beboet met een bedrag van € 500.000.

Het bedrijf heeft destijds aanwijzingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet opgevolgd om mogelijk met Salmonella Goldcoast besmet varkensvlees uit de handel te nemen. Het bedrijf heeft bovendien zijn afnemers opgeroepen de instructie van de NVWA te negeren om de vleeswaren uit de handel te halen.

De NVWA heeft besloten het bedrijf een boete op te leggen die is gerelateerd aan de omzet, die meer bedraagt dan € 10 miljoen. De salmonella-besmetting heeft in de loop van 2018 geleid tot een toename van het aantal salmonella-besmettingen.

Omzetgelateerde boete

De NVWA zegt in een mededeling de zaak hoog op te nemen, omdat er sprake is van opzet. Het is voor het eerst dat de NVWA zo’n omzetgerelateerde boete oplegt. Het betrokken bedrijf, waarvan de naam niet wordt bekendgemaakt, kan nog bezwaar aantekenen tegen de boete.

De besmetting met Salmonella Goldcoast werd getraceerd door de veroorzaker van de besmettingen nader te analyseren. Het betrokken bedrijf nam maatregelen om herhaling te voorkomen. Afnemers van het bedrijf moesten het varkensvlees uit de handel nemen. Als ze daar niet aan meewerkten, overtraden ze de Warenwet.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.