Hamer moet er een klap op gaan geven

Informateur Mariette Hamer met VVD-leider Mark Rutte. - Foto: ANP
Informateur Mariette Hamer met VVD-leider Mark Rutte. - Foto: ANP

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is als informateur aan het werk om een nieuw kabinet te vormen. De ambitie van sommige partijen: vóór de zomer een kabinet.

Na weken van politieke onrust, lijkt de formatie van het nieuwe kabinet nu écht begonnen. Met de benoeming van SER-voorzitter Mariëtte Hamer (PvdA) zijn de gesprekken met de fractievoorzitters op inhoud begonnen. De ambities zijn hoog: D66-leider Sigrid Kaag zou graag voor de zomer een nieuw kabinet zien. Andere fractievoorzitters pleiten ook voor snelheid bij de formatievorming, maar hangen daar wijselijk geen termijn aan.

Coalitievorming

Hoe de coalitie er dan uit gaat zien, is nog zeer de vraag. VVD wil het liefst met CDA, en geeft verder geen voorkeur aan. Het CDA kan nog steeds zowel in de oppositie als in de coalitie terechtkomen, laat voorman Wopke Hoekstra weten. GroenLinks en PvdA willen samen graag met D66 praten, maar laten niets los op de vraag of ze ook met VVD‘er Rutte willen. Het feit dat een PvdA‘er is aangesteld als informateur, kan de stroeve verstandhouding tussen PvdA‘er Ploumen en Rutte misschien een beetje smeren. Alleen D66-leider Sigrid Kaag sprak een coalitievoorkeur uit met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks.

Regeerakkoord op hoofdlijnen

Zoals Tjeenk Willink adviseerde, zijn veel partijen voor een regeerakkoord op hoofdlijnen. Voor de landbouw zal dat echter geen blanco paragraaf betekenen. Wil een nieuw kabinet stand kunnen houden, dan zal er over het de oplossing van de stikstofcrisis wel een en ander moeten worden afgesproken. Linkse partijen als GroenLinks, PvdA en D66 zien immers een compleet andere oplossing – gedwongen krimp van de veestapel – dan VVD en CDA.

GroenLinks, PvdA en D66 zien immers een compleet andere oplossing voor het stikstofprobleem dan VVD en CDA

Landbouwakkoord

De escape om toch tot een snel regeerakkoord te komen, kan zomaar uit de nota bene de koker van Hamer zelf komen: de SER onderzoekt of er mogelijkheden zijn om tot een landbouwakkoord te komen. De verwachting is dat deze verkennende studie naar een landbouwakkoord komende weken wordt afgerond. De vele landbouwvisies die in de richting van de informateur worden gestuurd, zijn blijk van de zorg vanuit de agribusiness, maar tegelijkertijd geven ze ook aan dat de verdeeldheid groot is.

Deze week riepen LTO Nederland, FrieslandCampina, Royal Cosun, Vion Food en Agrifirm Hamer op om vooral te blijven investeren, omdat bezuinigingen innovatie in de sector belemmeren. De bredere coalitie AgriNL riep eerder op om vooral fysieke ruimte te behouden voor de land- en tuinbouw. De Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad, onder leiding van Cees Veerman, riep op tot een langjarig veranderingsproces met vastgestelde doelen om de sector vooral te ondersteunen bij verandering.

Escape

Terwijl politiek Den Haag zich afgelopen weken vooral boog over een nieuwe bestuurscultuur, zonder veel gepolder in achterkamertjes, kan een nieuw polderplan voor een landbouwakkoord zomaar de escape worden voor het snel vormen van een nieuw kabinet. Als uit het SER-rapport blijkt dat er draagvlak is voor het vormen van een landbouwakkoord, en beoogde coalitiepartijen hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken, zal informateur Hamer zomaar snel een klap kunnen geven op de vorming van een nieuw kabinet. De hete aardappel van de stikstofaanpak en de uitwerking hiervan op de landbouw, kan dan later worden uitonderhandeld.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer