Handel in bijproducten komt tot rust

07-12-2022 | |
Lossen van bijproduct. - Foto: Bert Jansen
Lossen van bijproduct. - Foto: Bert Jansen

In de bijproductenmarkt zijn de kaarten grotendeels geschud. Melkveehouders hebben hun winterrantsoen klaar.

De vraag naar bijproducten laat geen grote schommelingen zien, zoals rond de maisoogst. De beschikbaarheid laat hier en daar te wensen over, maar doordat ondernemers rekening houden met levertijden sluit het aanbod redelijk aan op de vraag. Aardappelstoomschillen zijn door ruimere beschikbaarheid bij alle leveranciers 10 cent in prijs gedaald tot € 3,30 per procent drogestof.

Minder bierbostel in december

Het brouwvolume is in december niet ruim. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van bierbostel niet ruimer. De relatief hoge prijs zorgt voor vraaguitval. Hierdoor komt er genoeg aanbod om het te kunnen beleveren aan ondernemers die bierbostel wel in het rantsoen houden. Het aanbod van tarwegistconcentraat is redelijk, maar door een grote vraag blijft het moeizamer verlopen dit jaar. Het nieuwe product Proficorn Krefeld wordt naar verwachting deze week uitgeleverd. Door aanpassingen in het productieproces is uitlevering vertraagd.

Strohandel loopt prima

De handel in stro verloopt prima. De verwachting is echter dat door oplopende transportkosten de prijzen binnenkort nog wel duurder worden. De vraag naar hooi is er wel, maar aan aanbodszijde houdt het niet over en moet er flink betaald worden. De handel in kuilmais is nog rustig en zal pas in de loop van het komende voorjaar een opleving krijgen. Deze maand blijven prijzen van bijproducten stabiel.

Prognose: stabiele prijzen.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur
Meer over


Beheer