Handel in uien verloopt nog moeizaam

In afwachting van grotere volumes voorjaarsplantuien vinden de winterplantuien momenteel hun weg.

Daarbij gaat het voor de export overzee om heel kleine volumes. De kwaliteit is weliswaar prima, het blijft een kwetsbaar product dat niet bijster lang goed blijft. De uien gaan vooral naar de retail in het binnenland en afnemers in andere EU-lidstaten.

Voorjaarsuien nu ingekocht

Voor de winteruien geldt een baalprijs van tussen € 35,00 en € 42,00. Voorjaarsuien worden nu ook ingekocht, de telersbeurs Goes kwam maandag 29 juni met een startnotering voor af land geleverde voorjaarsplantuien van € 18,00 tot € 22,00 per 100 kilo. Deze was historisch bezien redelijk hoog en op een haar na gelijk aan de startnotering op 2 juli vorig jaar. Alleen de onderkant kwam een euro lager uit. De winterplantuien noteerden in Goes deze week € 2,00 lager dan de startnotering van vorige week.

Te weinig afzet voor uien

De uienhandel verloopt tamelijk moeizaam en wil nog niet op gang komen. Er is te weinig afzet. Europees gezien kunnen andere landen al steeds meer putten uit eigen productie en ook gebruik maken van aanbod uit andere EU-landen, Nieuw-Zeeland, Egypte en zelfs China. Het prijsniveau is nog heel instabiel.

Omdat de meeste marktpartijen verwachten dat de prijzen gaan zakken als er meer tonnen beschikbaar zijn, wacht men af. Eerst moeten er volumes gevraagd worden voor de prijzen vast fundament krijgen. Nu blijft men nog zitten met overaanbod. Daarbij is de hoop sterk gevestigd op West-Afrika. Ieder seizoen geldt dat zodra Senegal open gaat voor uienimport vanuit de EU, er meer doorstroming komt en vlottere handel.

Het probleem is dit jaar echter dat veel Afrikaanse landen in lockdown zijn of zijn geweest vanwege de coronacrisis. Daardoor komt er geen valuta binnen, en handel zonder koopkracht is een lastige zaak.

Prognose: prijsdruk.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.