Handel lammeren trekt weer aan

02-11-2021 | |
De inschatting is dat lammeren niet zomaar nog duurder worden. - Foto: Canva
De inschatting is dat lammeren niet zomaar nog duurder worden. - Foto: Canva

De handel op de schapenmarkt leek na vorige week een moeizamere periode in te gaan. Maar dinsdagmorgen was er geen sprake van een stroeve markt.

Het aanbod was met 823 dieren ongeveer even groot als een week eerder op de marktdag, maar de aanwezigheid van een Belgische afnemer maakte dat de handel vlot verliep. Vooral lichtere dieren zijn aan hem verkocht.

Zware dieren zijn in Nederland makkelijker te verkopen en blijven binnen de landsgrenzen. Van de ooien en lichte rammen is de ondergrens opgetrokken. De bovengrens van de notering bij zware ramlammeren is € 5 verhoogd. Deze dieren staan tussen € 145 en € 160 per dier genoteerd.

Plus voor zware ooilammeren

Zware ooilammeren werden € 2,50 hoger genoteerd tot maximaal € 132,50 per dier. De vraag naar Nederlands lamsvlees blijft goed op peil. Brits lamsvlees is ook goed aan de prijs, waardoor inkopers dan toch voorkeur hebben voor Nederlandse lamsvlees. Ingeschat wordt dat dit wel de bovenkant van de markt is en dat lammeren niet zomaar nog duurder worden.

Prognose: stabiele markt, gelijke prijzen.

Meer prijsinformatie over schapen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur
Meer over


Beheer