Handhaafbaarheid voor praktisch bij opgave mais

Knuivers
Martijn Knuivers Redacteur
Mais is een van de weinige gewassen die zo laat gezaaid nog een succesvolle oogst kan opleveren. - Foto: Koos Groenewold
Mais is een van de weinige gewassen die zo laat gezaaid nog een succesvolle oogst kan opleveren. - Foto: Koos Groenewold

Ministerie van LNV vindt handhaafbaarheid belangrijker dan praktische toepasbaarheid bij maismelding.

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Schouten op Kamervragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders. Boeren op zand en löss moeten voor 16 februari hun maispercelen hebben aangemeld bij RVO. Tot 15 maart hebben ze de mogelijkheid de melding ‘mais’ te wijzigen in een ander gewas. Doel is dat zodoende de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) makkelijk kan controleren of op een bepaald perceel de uitrijtermijn van 15 maart wel gerespecteerd wordt.

Uitruil van percelen tussen akkerbouwers en veehouders wordt lastiger

Boerenpraktijk

De antwoorden op de Kamervragen tonen wederom aan dat op het ministerie van LNV weinig begrip is voor de boerenpraktijk. Mais is naast een voedergewas ook een soort backup-gewas. Vriezen bijvoorbeeld begin mei de aardappels of bieten geheel af, dan kan altijd nog mais gezaaid worden. Mais is een van de weinige gewassen die zo laat gezaaid nog een succesvolle oogst kan opleveren. Dat mag voortaan dus niet meer, omdat het betreffende perceel niet voor 16 februari is aangemeld als maisperceel. Uitruil van percelen tussen akkerbouwers en veehouders wordt ook lastiger. Tot vorig jaar kon tot 15 mei het bouwplan kloppend worden gemaakt, nu moet dat dus al voor 16 februari.

En blijkt begin maart dat de grasmat toch te veel geleden heeft door de vorst, dan is grasland scheuren en daarop mais inzaaien niet meer mogelijk. Wordt tussen 16 februari en 15 mei een stuk bouwland verkocht aan een andere eigenaar, dan kan de nieuwe eigenaar daarop dit jaar geen mais telen, omdat de maismelding niet voor 16 februari gedaan is.

Houd regels praktisch toepasbaar

De maatregel maakt de controleerbaarheid op mest uitrijden door de overheid weliswaar eenvoudiger, maar deze administratieve handeling werkt wel erg knellend door in de bedrijfsvoering van de boer. Schouten schrapte enkele weken terug al de verplichting van drempeltjes in ruggentelen op kleipercelen, omdat ze in de praktijk onwerkbaar bleken. Dat zou Schouten ook met de maismelding moeten doen. Handhaafbaarheid is natuurlijk nodig, maar houd regels wel praktisch toepasbaar. Daarom terug naar de tekentafel.

Knuivers
Martijn Knuivers Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.