Doorgaan naar artikel

Heftige debatten over plan Borchert

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

In maart verscheen in Duitsland een haalbaarheidsstudie over het in 2020 gelanceerde plan Borchert met voorstellen voor verhoging van het dierenwelzijn en de financiering hiervan.

Juristen hebben, in opdracht van de Duitse minister van landbouw, een doorwrocht rapport opgesteld van 275 pagina’s over de haalbaarheid van het plan. Alleen al de samenvatting is veertien pagina’s lang. Over het plan Borchert wordt al geruime tijd heftige debatten gevoerd. Het plan voorziet in twintig jaar tijd een omschakeling naar een hoger dierwelzijnsniveau dan wat nu wettelijk vastligt. Daarbij ontvangen veehouders een financiële compensatie voor de kosten die ze maken voor een hoger niveau van dierenwelzijn. De veehouders kunnen deelnemen aan een dierenwelzijnslabel en daarbij kiezen uit drie niveaus van dierenwelzijn.

Compenseren veehouders

De vergoeding voor de veehouder betreft zowel de meerkosten van de investering als extra operationele kosten. Er is ook een vergoeding als de veehouder door de extra oppervlakte-eisen de stal niet kan uitbreiden en 20% minder dieren kan houden. De gelden die nodig zijn om de veehouders te compenseren, moeten worden opgebracht door belastingen. De keuze voor een accijns, een btw-verhoging, dan wel een aanvullende belasting op dierenwelzijn moet nog worden gemaakt door de politiek.

Nu zijn er in het verleden wel meer initiatieven geweest om voedingsproducten extra te belasten

De auteurs van de haalbaarheidsstudie gaan ervan uit dat de Duitse consument hierdoor jaarlijks € 35 duurder uit zal zijn. Het rapport spreekt over € 0,40 per kilo vlees en € 0,02 per kilo melk. Nu zijn er in het verleden wel meer initiatieven geweest om voedingsproducten extra te belasten. De meeste liepen op niets uit door uitvoeringsproblemen of omdat ze niet in te passen waren binnen EU-wetgeving, maar het haalbaarheidsrapport lezende kan ik niet anders dan concluderen dat in Duitsland zeer zwaar wordt ingezet om dit links om of rechts om toch te gaan realiseren.

Omdat de veehouderijsectoren in Duitsland en in Nederland zeer sterk aan elkaar verbonden zijn, is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen.

Snel delen

Image
Gé Backus

Directeur van Connecting Agri&Food

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin