Helpdesk en rekentool als hulp bij krachtvoerplan

01-07-2020 | Laatste update op 28-04 | |
Landbouwminister Carola Schouten. - Foto: ANP
Landbouwminister Carola Schouten. - Foto: ANP

De krachtvoermaatregel wordt niet aangepast, als het aan landbouwminister Carola Schouten ligt. Ze komt met een helpdesk en een rekentool voor melkveehouders.

Aan de vooravond van een kort debat in de Tweede Kamer geeft de minister woensdagavond 1 juli geen strobreed toe aan de wensen en suggesties vanuit verschillende fracties in de Tweede Kamer, om alsnog in te gaan op het sectorplan. Dat blijkt uit antwoorden van de minister in een schriftelijk overleg. SGP‘er Roelof Bisscshop heeft een debat aangevraagd, dat donderdagavond zal worden gevoerd.

Helpdesk bij RVO.nl voor praktische vragen

Melkveehouders die praktische vragen hebben over de krachtvoermaatregel, die op 1 september ingaat, kunnen terecht bij een helpdesk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). En boeren die denken dat het eiwitgehalte in hun voer zo laag wordt dat de gezondheid van hun dieren in het geding komt, kunnen op korte termijn gebruik maken van een rekentool. In de krachtvoerregeling zit een uitzonderingsbepaling die ervoor moet zorgen dat het bedrijfsgemiddelde niet onder 155 gram eiwit per kilo droge stof komt in het totale rantsoen.

Rekentool voor check uitzonderingsbepaling

Schouten zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat ze verwacht dat enkele honderden melkveehouders, met name in zandgebieden, van de uitzonderingsbepaling gebruik kunnen maken. Een helpdesk voor melkveehouders met praktische vragen en een rekentool waarmee kan worden nagegaan of veehouders gebruik kunnen maken van uitzonderingsbepalingen. Vooral bij jongvee en bij oudmelkte koeien kunnen volgens deskundigen gezondheidsproblemen ontstaan. Voor die groepen dieren kan aanpassing van het rantsoen nodig zijn.

De minister legt uit dat de krachtvoermaatregel voor de periode van september tot en met december dit jaar stikstofwinst moet opleveren die is toe te schrijven naar de neerslag in kwetsbare natuurgebieden. Het alternatieve plan van de melkveegroep kon dat niet, aldus de minister – of het was te ingewikkeld om dat uit te voeren.

NVWA controleert steekproefsgewijs krachtvoer

Voor de periode na dit jaar wil de minister met de melkveehouderij afspraken maken over vermindering van de stikstofuitstoot in het algemeen, zonder dat die op hectareniveau in kwetsbare natuur is toe te schrijven.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal administratieve controles uitvoeren en steekproefsgewijs monsters van krachtvoer nemen. De inzet van de NVWA zal beperkt zijn en niet ten koste gaan van andere activiteiten, aldus de minister.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer