Henny Swinkels: ‘Nederland is leermeester’

01-05-2022 | |
Henny Swinkels: “De veiligheid van het Nederlandse rundvlees is aan alle kanten geborgd.” - Foto: Roel Dijkstra
Henny Swinkels: “De veiligheid van het Nederlandse rundvlees is aan alle kanten geborgd.” - Foto: Roel Dijkstra

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) kent sinds dit jaar een erepenning voor personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vleessector. De penning is genoemd naar Henny Swinkels. Hij kreeg onlangs het eerste exemplaar. In gesprek met een bestuurder pur sang.

Henny Swinkels (71) heeft naam gemaakt in de vleessector, zeker in het kalfsvleessegment. Dat komt vooral omdat hij actief was in vrijwel alle besturen, commissies en denktanks die er afgelopen decennia waren in de veehouderij. Hij heeft geteld. “Bij elkaar waren dat er 36. Vrij veel, maar ik doe het graag. Mijn drijfveer was en is om de belangen van de vleessector te behartigen. De sector is daarvoor belangrijk genoeg. Dan moet je overleggen met ketenpartijen, wetenschappers en overheden. Alleen samen kom je verder.”

Erepenning

De COV, de brancheorganisatie waarin Swinkels bijna 30 jaar bestuurlijk actief was, riep onlangs een erepenning in het leven voor personen die zich ‘buitengewoon verdienstelijk’ hebben gemaakt voor de vleessector.

De penning is vernoemd naar, inderdaad, Henny Swinkels. Hij kreeg recent het eerste exemplaar overhandigd. De oud-directeur Corporate Affairs van de VanDrie Group (hij nam 2 jaar geleden afscheid van dit bedrijf) zegt trots te zijn. “Maar ik zeg er wel bij: alles wat ik in de vleeswereld heb gedaan, deed ik samen met medewerkers en collega-bestuurders. Aan hen draag ik deze penning op.”

Als sector moet je meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving

‘Enorme sprongen vooruit’

Wie lang meedraait, kan veel vertellen. Swinkels heeft meegemaakt dat veel runderen nog thuis werden geslacht, dat kalvermelk uit weipoeder in opkomst kwam en dat zijn geliefde sector steeds meer onder maatschappelijke druk kwam te staan. Hij nam de kritiek serieus. “Onze sector beweegt zich in de samenleving. Consumenten hebben een mening en die verandert in de loop van de tijd. Als sector moet je meebewegen. Dat is gebeurd. Of het nu ging om gebruik van antibiotica of huisvesting van kalveren. De sector heeft enorme sprongen vooruit gemaakt, zeker op die 2 terreinen. Wij lopen nu voorop in de wereld en dat levert ons, naast respect, economisch profijt op. Vlees uit Nederland is veilig en lekker. De veiligheid van ons vlees is aan alle kanten geborgd en dat gebeurt heel transparant. Afnemers wereldwijd waarderen dat én willen van ons leren.”

Beter Leven-Keurmerk

De datum 20 januari 2009 staat in zijn geheugen gegrift, de inauguratie van Barack Obama als president van de VS. Het tweede item in het NOS-journaal van die dag ging over het Beter Leven-Keurmerk. “Die dag kreeg de VanDrie Group als eerste in de kalfsvleessector dat keurmerk van de Dierenbescherming. Het kwam breed in de publiciteit. Daar heb ik samen met de Dierenbescherming en andere ketenpartijen drie jaar aan getrokken. Het keurmerk kwam die dag beschikbaar voor de hele kalversector. Dat was voor het maatschappelijk draagvlak van de sector erg belangrijk.”

Groepshuisvesting

De overgang van individuele naar groepshuisvesting was dat eveneens. Swinkels: “De sector wilde dat ook, maar zoiets doe je niet van de ene op de andere dag. Groepshuisvesting vraagt om onderzoek en om praktijkproeven, bijvoorbeeld naar geschikt voer. Daar heb ik jaren veel tijd aan mogen besteden. Nederland was het eerste land dat groepshuisvesting verplicht stelde, later deed Brussel dat. Ik schat dat nu 90% van de kalveren in de wereld in groepen leeft. De Nederlandse kalversector wees hierin de weg.”

Verreweg de meeste veehouders gebruiken antibiotica nu alleen als het echt nodig is

Antibioticagebruik

Gebruik van antibiotica staat tegenwoordig hoog op de agenda. “Alle betrokken partijen vinden: het gebruik moet omlaag. Daarin zijn we succesvol in Nederland. Verreweg de meeste veehouders gebruiken antibiotica nu alleen als het echt nodig is. De oprichting van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) waarin ik bestuurlijk actief was, was doorslaggevend. De hele keten, inclusief de overheid, sloot de handen ineen. De hele wereld vraagt nu aan ons hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Nederland is leermeester.”

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

Of hij nog iets mag toevoegen, namelijk over de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). “Daar ben ik vanaf beginjaren 90 als COV-bestuurder bij betrokken. Die stichting werd opgericht om het gebruik van groeibevorderaars uit te bannen en heeft zich ontwikkeld tot een instantie die ervoor zorgt dat de hele keten zich aan de regels houdt. De SKV staat aan de basis van het succes van de Nederlandse kalfsvleessector.”

van Cooten
Aart van Cooten Freelance redacteur
Meer over


Beheer