Herstel Belgische varkensmarkt vraagt lange adem

16-03 | |
Het laden van varkens op een varkensbedrijf. - Foto: Ronald Hissink
Het laden van varkens op een varkensbedrijf. - Foto: Ronald Hissink

Het terugwinnen van afzetlanden buiten de Europese Unie na de Afrikaanse varkenspest (AVP) blijkt voor de Belgische varkensvleessector nog niet zo gemakkelijk.

Van de dertig landen die de grenzen in 2018 sloten voor Belgisch varkensvlees hebben er zeven sinds het verkrijgen van de AVP-vrije status eind november de grenzen weer geopend. Daarnaast waren er een aantal landen die de regionalisering hadden geaccepteerd, maar nog altijd zijn er 17 landen die geen varkensvlees uit België wensen af te nemen.

Combinatie AVP en corona

In combinatie met de uitbraak van AVP en gevolgen van corona-uitbraken onder slachterijpersoneel in Duitsland blijft de export van Belgisch varkensvlees lastig. De federale minister van Landbouw David Clarinval erkent dat het heropenen van markten lastig is en erkende de sector eerder al als crisissector en zegde steunmaatregelen toe. De recente heropening van Singapore voor Duits varkensvlees wordt als goed nieuws voor de Belgische sector gezien.

Spaanse export

De laatste weken zien Belgische varkenshouders de prijzen voor vleesvarkens weer stijgen, met name door de grootschalige export vanuit Spanje naar China. Die export zorgt voor wat lucht op de Europese afzetmarkt.

Clarinval wil het ketenoverleg opnieuw opentrekken en een onderzoek laten doen naar de prijsmarges in de keten.

van der LindeBeheer