Herstel van vertrouwen

Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Foto: ANP
Foto: ANP

Verkenners van de SER pleiten voor een langjarig, voorspelbaar en samenhangend beleid.

Er is dringend behoefte aan een allesomvattend landbouwakkoord, oordeelt de Sociaal Economische Raad in een verkenning. De sector struikelt op weg naar een duurzame toekomst over economische, ecologische en sociale brokstukken. Daarbij komt dat het beleid wispelturig is.

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) vroeg minister Carola Schouten in december in het debat over stikstof om langjarig perspectief voor de landbouwsector. Schouten legde dit verzoek om een verkenning eind februari bij de SER neer. En het moet gezegd: de verkenners hebben doorgepakt. Zij spraken met een kleine vijftig mensen uit alle geledingen in de keten: vertegenwoordigers van LTO, NAJK, Agractie én Farmers Defence Force. Op de lijst staan Dierenbescherming, Natuurmonumenten en Mobilisation for the environment (MOB), maar ook Vion, Rabobank, Agrifirm. En natuurlijk ook CBL, Consumentenbond. Alles en iedereen, zeg maar.

De verkenning is nog geen landbouwakkoord, ook al lijkt het daar in eerste indruk misschien op. Het SER-team heeft vooral de voorwaarden beschreven waaraan het proces én het akkoord moet voldoen om succesvol te zijn.

Zeven routes naar een duurzame landbouw

Het is duidelijk dat de politiek de randvoorwaarden moet aangeven. In die randvoorwaarden liggen de normen op gebied van stikstof, CO2, biodiversiteit of welzijn vast. Vervolgens is het aan te betrokken partijen om hier invulling aan te geven. Regering en parlement respecteren de uitkomsten. De verkenners zien zeven routes naar een duurzame landbouw: van intensieve teelt/veehouderij naar biologisch, natuurbeheer tot het stoppen van het bedrijf. Binnen elk transitiepad moet het verdienmodel bijzondere aandacht krijgen.

De verkenning gaat richting formatie. De nieuwe minister kan er straks mee aan de slag. En dan moet er binnen een jaar wel een akkoord liggen. Het proces moet zorgvuldig, waarschuwt SER-kroonlid Katrien Termeere. Alle onderwerpen moeten in onderlinge samenhang worden besproken. Juist dat geeft vertrouwen, rust en perspectief. De vraag is of de keten die tijd gegund wordt.
Beheer