Het eind van het liedje: meer doen voor minder euro‘s

Het Europees Parlement en de Europese landbouwministers spraken deze week over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Er werden belangrijke tussenstappen gezet op weg naar het nieuwe GLB dat in 2023 van kracht moet worden.

Als afgelopen week opnieuw iets duidelijk is gemaakt, is het wel de complexiteit van de Europese wetgeving. In Luxemburg onderhandelden de Europese landbouwministers over de manier waarop de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet worden vormgegeven. En in Brussel debatteerden en stemden Europarlementariërs over hetzelfde onderwerp.

Twee besluitvormende vergaderingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, een in Luxemburg en een in Brussel. Hoe kan dat? En hoe gaat dat nu verder?

Honderden pagina’s aan teksten

De standpunten die deze week in Brussel en Luxemburg zijn ingenomen, vormen een belangrijke tussenstap op weg naar het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat zal inhoudelijk uiteindelijk ergens uitkomen tussen wat het Parlement vindt, wat de Europese landbouwministers willen en wat de Europese Commissie in 2018 voorstelde. De komende maanden volgen er onderhandelingen om tot een gezamenlijk compromis te komen. Dat zal vervolgens leiden tot definitieve besluitvorming, waarna het nieuwe beleid kan ingaan in 2023. Het akkoord tussen de landbouwministers omvat honderden pagina’s aan teksten.

Hetzelfde geldt voor de standpunten van het Europees Parlement. De Europese volksvertegenwoordigers stemden dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in verschillende sessies over de honderden wijzigingsvoorstellen die door verschillende leden van het parlement waren ingediend. Bij het debat over het landbouwbeleid namen van de 705 leden er 85 het woord, hetgeen iets zegt over de betrokkenheid en misschien ook de verdeeldheid van het parlement bij dit onderwerp.

Tekst gaat verder onder de tweet

Twee categorieën standpunten

De standpunten zijn grofweg in te delen in twee categorieën. De ene groep zegt dat er te veel geld aan de landbouw wordt besteed, dat het geld niet goed wordt ingezet en dat er te weinig eisen aan de boeren worden gesteld. De andere groep zegt dat boeren niet genoeg worden ondersteund, dat ze te maken hebben met te veel bureaucratie, en dat er te zware voorwaarden worden opgelegd. De teneur is dat de eerste groep een lichte overhand heeft in het Europees parlement. De opvattingen lopen lang niet altijd langs de scheidslijnen van de fracties. Soms bepaalt de nationaliteit mede het standpunt.

Minder steun in harde euro‘s

Wat kan de ondernemer nu met de uitkomsten van die besprekingen van deze week? Niet veel. Al wordt de richting wel duidelijk. Wat tot nu toe in de regelingen valt onder de ecologische aandachtsgebieden, valt straks voor een deel onder de voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de basispremie inkomenssteun. Wil je de basispremie opplussen, dan moet je extra inspanningen doen. In overheidstaal: boeren worden beloond voor hun inspanningen. Maar negatief geredeneerd betekent het: je moet meer doen, en aan het eind van het liedje krijg je minder steun in harde euro‘s.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.