Hochwald plust kleine 60 cent bij voor september

Hochwald Foods Nederland verhoogt de melkprijs over september met 58 cent naar € 33,46 per 100 kilo.

Dit is de basisprijs ex btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL. De maximale melkprijs die leveranciers kunnen ontvangen, komt uit op € 36,16 per 100 kilo. Gemiddeld over de eerste negen maanden van het jaar betaalt Hochwald een basisprijs uit van € 33,57. Dat is 31 cent minder dan FrieslandCampina uitkeert.

Hochwald is middenmoter

Hochwald toont zich hiermee een middenmoter in de Nederlandse zuivel. Het bedrijf produceert in Bolsward vooral gecondenseerde melk, deels onder het eigen merk Bärenmarke, deels ook onder andere merken. De productie van Bärenmarke zuivel vond eerder plaats in het Beierse Weiding. De zuivelfabriek daar is echter gesloten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.