Hoekstra wil financiering agrarische sector waarborgen

Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën. - Foto: ANP
Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën. - Foto: ANP

De aanscherping van de regels voor banken (Basel IV) mag niet ten koste gaan van de financiering van de agrarische sector. Dat zegt demissionair minister Wopke Hoekstra in antwoord op Kamervragen.

Hoekstra zegt dat het kabinet het belang van de financierbaarheid van de agrarische sector ‘nu en in de toekomst gewaarborgd blijft, zeker in het licht van de uitdaging waar de sector voor staat’.

Het kabinet wil met de agrarische sector en de banken in gesprek blijven over de manier waarop de financierbaarheid kan worden geborgd.

De ministeries van Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken en LTO Nederland gepraat over de impact van de extra eisen aan banken voor de financiering in de agrarische sectoren. Met name bedrijven met grond (melkveehouderij en akkerbouw) leunen bij de financiering sterk op het eigen vermogen in de vorm van grond, opstallen en machines. De nieuwe bankenregels vereisen dat de banken minder van die zekerheden kunnen uitgaan. Dat betekent dat kredieten duurder worden of dat er minder krediet kan worden verleend.

Risico’s van leningen in agro-sector

Hoe het precies uitpakt hangt nog af van de manier waarop de Europese Commissie de nieuwe bankenregels in eigen voorstellen uitwerkt. Hoekstra wil de Europese voorstellen afwachten en op basis daarvan kijken naar de mogelijke gevolgen voor de economie, waaronder de agrarische sector. Daarna zal de minister de onderhandelingen met zijn Europese collega’s gaan voeren.

De Nederlandse banken vinden dat in de landbouw het onderpand meer meegerekend moet kunnen worden. De banken stellen dat in de nieuwe regels de risico’s van leningen in de agrarische sectoren hoger worden gewogen dan nodig is op basis van het risicoprofiel.

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer